Nowe formularze: PIT-28/B, PIT/O i PIT/D do dochodów za 2016 rok

Katarzyna Sudaj 12.05.2016 10:00 (aktualizacja: )

Opublikowano już nowe wzory deklaracji z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne PIT-28/B, PIT/O i PIT/D.

 Nowe formularze: PIT-28/B, PIT/O i PIT/D do dochodów za 2016 rok

Źródło: YAY foto

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015 poz. 1993

Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2016 poz. 439

Wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2016 r.

Bezpłatny pdfPłatny excelOpis deklaracji
PIT-28/B (14)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT/D (26)Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/O (22)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

Katarzyna Sudaj, PIT.pl