Pobierz e-pity 2018

Nowe druki PITów rocznych za 2010

Piotr Szulczewski 13.12.2010 11:00 (aktualizacja: )

Znamy już wzory deklaracji PIT rocznych za 2010 rok składanych do końca kwietnia 2011 r. 10 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2010, nr 234, poz. 1534).

Zawiera ono wzory deklaracji podatkowych za rok 2010 podatników rozliczających się na PIT-37, prowadzących działalność gospodarczą i składających PIT-36, PIT-36L, PIT-16A, czy też wykazujący sprzedaż nieruchomości poprzez formularz PIT-39. Znane są również wzory załączników do tych deklaracji.

Rozporządzenie można pobrać ze strony rządowej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

Zobacz też:

BezpłatneSMSOpis deklaracji
PIT-28 (15)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (12)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-36 (16)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (6)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
PIT-37 (16)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (6)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (2)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
PIT/D (21)Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/O (17)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym