Nowe druki PIT za 2015 rok - ryczałt ewidencjonowany PIT-28, PIT-16, PIT-19

24.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Za 2015 r. obowiązywać będą inne niż do tej pory wzory deklaracji PIT dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ministerstwo Finansów wydało właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Nowe druki PIT za 2015 rok - ryczałt ewidencjonowany PIT-28, PIT-16, PIT-19

Źródło: YAY foto

Określone zostały nowe wersje:

  • Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń io należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • Deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),
  • Deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A).

Wprowadzone będą również nowe wersje załączników do zeznania PIT-28 – druki PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D.

Nowe wzory będzie stosowało się do przychodów osiągniętych od 2015 r. i do odliczeń dokonanych od 2015 r. Dotychczasowe druki stosuje się w przypadku przychodów i odliczeń dokonanych do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia.

/ps