Nowe deklaracje ZUS już dostępne

Iwona Maczalska 19.11.2013 10:00 (aktualizacja: )

19.11 Nowe deklaracje ZUS już dostępne

Iwona MaczalskaZ dniem 1 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmieniające niektóre wzory zgłoszeń, imiennych raportów a także deklaracji rozliczeniowych w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Nowe deklaracje dostępne są już do pobrania.

Z dniem 1 listopada bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 1101).
 

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2014 roku

Za sprawą powyższego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 roku (Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1444).

W poniższej tabeli zamieszczamy w formacie PDF, umożliwiającym edycję, zapisanie i wydrukowanie w darmowym programie Adobe Reader, najnowsze wzory deklaracji ZUS obowiązujące od 1 listopada:
 

SMS Opis deklaracji
ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
ZUS ZIUA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
ZUS RZA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa
Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
ZUS ZSWA - Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Od 1 listopada nowe kody tytułu ubezpieczeń

Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 roku wprowadza również nowe kody ubezpieczeniowe a także modyfikuje obecnie obowiązujące. Więcej o nowych kodach ubezpieczeniowych znajdziesz tutaj.

Iwona Maczalska,
VAT.pl