Nowe deklaracje PIT do rozliczenia za 2015. Pobierz druki PIT-37, PIT-36

Katarzyna Sudaj 15.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów opublikowało już wzory najważniejszych formularzy podatkowych do rozliczeń rocznych za 2015 rok. Deklaracje PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-28 i załączniki PIT/O, PIT/M i wiele innych można już pobrać w naszym dziale Deklaracji.

Nowe deklaracje PIT do rozliczenia za 2015. Pobierz druki

Źródło: YAY foto

30 listopada opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2015, poz. 1993). Wprowadza ono następujące deklaracje do rozliczeń rocznych za 2015 rok:

 • PIT-28 (19) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-16A (9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
 • PIT-19A (8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
 • PIT-28/A (16) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
 • PIT-28/B (13) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
 • PIT/O (21) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
 • PIT/D (25) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

>>> Pobierz nowe druki PIT-2, PIT-12, PIT-8AR, PIT-4R <<<

Również 30 listopada w Dzienniku Ustaw pojawiło się inne rozporządzenie Ministra Finansów w nowymi wzorami deklaracji. Tym razem rozporządzenie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015, poz. 2001) zawierało wzory deklaracji do rozliczeń rocznych za 2015 rok:

 • PIT-40 (22) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
 • PIT-37 (22) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 • PIT-36 (22) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 • PIT-38 (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 • PIT-36L (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 • PIT-39 (7) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 • PIT/M (7) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
 • PIT/B (14) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • PIT/Z (6) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
 • PIT/ZG (5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

30 listopada opublikowano także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015, poz. 1998). Załącznikiem do niego jest wzór:

 • PIT-11 (23) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-4R (6) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-8AR (6) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT-R (18) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

Katarzyna Sudaj, PIT.pl