Nowa kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki chorobowej w 2014 roku

Iwona Maczalska 08.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

08.01 Nowa kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki chorobowej w 2014 roku

Iwona MaczalskaOd stycznia obowiązują nowe zasady obliczania ograniczania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W 2014 roku miesięczne ograniczenie podstawy nie będzie zmieniało się kwartalnie, tak jak to miało miejsce do końca 2013 roku, lecz będzie określane jednorazowo na cały rok.

1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 983) za sprawą którego zmieniły się zasady ustalania ograniczenia podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Za sprawą nowelizacji od stycznia ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie określane jednorazowo na cały rok, a nie jak dotychczas kwartalnie. Bowiem w myśl art. 20 ust. 3. i 4. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w najnowszym komunikacje z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie ogłosił, że ,,kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 9365 zł.

Limit miesięczny i roczny podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obowiązujące od stycznia do grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:
 

Składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe Chorobowe
Okres Limit roczny Okres Limit miesięczny
2014112.380,00 złI-XII 20149.365,00 zł

Iwona Maczalska,
VAT.pl