Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2022 rok

Iwona Maczalska

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia określający normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywały w 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku rolnicy zapłacą mniejszy podatek.

» Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2021 r.

Zmiana norm szacunkowych produkcji rolnej wynika z art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, poczynając od roku podatkowego 2002, zobowiązany jest ogłosić w drodze rozporządzenia normy szacunkowe produkcji rolnych, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Ze względu na to, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolnej w 2020 r. w stosunku do roku 2019 spadł i wyniósł 97,9 - dlatego też od nowego roku zmniejszeniu ulegną wysokości norm szacunkowych produkcji rolnej.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywały w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Normy szacunkowe produkcji rolnej w 2015 roku
Źródło: rcl.gov.pl

Rolnik