Pobierz e-pity 2019

Nocleg w nadmorskim hotelu kosztem podatkowym

Piotr Szulczewski 28.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

28.07 Nocleg w nadmorskim hotelu kosztem podatkowym

Pobyt biznesowy nad morzem przedsiębiorcy często łączą z prywatnym wyjazdem wakacyjnym i próbują zaliczyć go do kosztów podatkowych. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Poniesienie kosztów podatkowych musi być związane z uzyskiwaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Wydatek na wyjazd, który nie będzie takiego związku, choćby pośredniego, posiadał, nie może być uznany za koszt podatkowy.

Sama faktura za pobyt w hotelu stanowi wyłącznie dowód poniesienia wydatku. Jest ona zatem dokumentem potwierdzającym, że koszt faktycznie wystąpił. Stanowi zatem element obowiązkowy, lecz nie jedyny, który podatnik musi posiadać udowadniając koszt podatkowy.

Nocleg w nadmorskim hotelu kosztem uzyskania przychodu

Photodisc / Thinkstock

W czasie kontroli powinna mieć możliwość udowodnienia, że wydatek faktycznie związany był z działalnością gospodarczą. I tu rodzi się pytanie, w jakim celu przedsiębiorca wyjechał w dane miejsce i poniósł koszt – innymi słowy jakie działania miały miejsce w rejonie nadmorskim. Przedsiębiorca powinien móc wykazać dowód na przedstawione twierdzenia.

Jeżeli zatem wyjazd motywowany był „spotkaniami biznesowymi” pomocne mogą okazać się konkretne informacje, że spotkania faktycznie miały miejsce lub były planowane (np. korespondencja z klientem, dowód podejmowanych rozmów w postaci zawartych kontraktów itp.). W przypadku, gdy wyjazd miał na celu promocję firmy – warto posiadać dowody na podjęcie działań promocyjnych (np. przedsiębiorca twierdzący, że wyjazd służył przekazaniu materiałów reklamowych potencjalnym kontrahentom powinien móc udowodnić choćby, że te materiały wcześniej były zamówione, były w jego posiadaniu oraz oświadczyć przed kontrolującym, że prowadził czynności służące rozdaniu tych materiałów).

Oczywiście wykazanie kosztu noclegu jako wydatku firmowego jest możliwe, tym niemniej musi być ono logiczne i biznesowo uzasadnione. Nie ma obowiązku, by poniesiony wydatek przyniósł konkretne zyski, stąd nie każdy wyjazd musi owocować zawarciem kontraktu lub uzyskaniem ściśle określonego przychodu.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl