Niepełnosprawny może kupować na aukcjach sprzęt bez podatku

Piotr Szulczewski 19.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Sprzęt rehabilitacyjny i używany do ułatwiania czynności życiowych sprzedawany jest często przez osoby nie będące przedsiębiorcami. Kupujący na własne potrzeby nie zapłaci podatku PCC od transakcji, nawet jeśli przekraczają one 1000 zł. Zwolnienie dotyczy nie tylko podstawowego sprzętu, ale również samochodów czy motocykli.

źródło: Thinkstock

Zwolnienie z podatku od czynności prawnych zobowiązuje jednak, by sprzęt nabywany był na własne potrzeby związane z niepełnosprawnością. Zwolnieniu podlegają osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe. Osoby kupujące muszą być zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o:

  • znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia lub
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia,
  • o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Kupno sprzętu od przedsiębiorcy co do zasady obciążone będzie podatkiem VAT, natomiast PCC nie wystąpi. Zwolnienie będzie miało znaczenie w przypadku transakcji, w której sprzedawcą jest konsument (z reguły chodzi o sprzęt używany).
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Podstawa prawna:

Art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2010, poz. 101, nr 649).

Piotr Szulczewski, PIT.pl