Nieodliczony VAT od raty leasingowej a koszty

03.02.2012 09:00 (aktualizacja: )

03.02 Nieodliczony VAT od raty leasingowej a koszty

Nasza spółka odliczała VAT z faktur za leasing pojazdu z homologacją samochodu ciężarowego. Po wejściu w życie na początku b.r. nowelizacji ustawy o VAT, umowa leasingowa powinna była zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym, aby zachować prawo do odliczenia podatku. Jednak nie skorzystaliśmy z tej możliwości. Czy w tej sytuacji nieodliczany VAT od raty leasingowej będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodu?

Tak. Podatek naliczony, który nie przysługuje do odliczenia od należnego VAT jest kosztem uzyskania przychodów.

Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty bądź zwrot różnicy VAT - jeżeli naliczony podatek nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Do końca 2010 r. przysługiwało w całości odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących leasing samochodów ciężarowych (w tym tzw. aut z kratką). W 2011 r. warunkiem dalszego odliczania podatku naliczonego było zarejestrowanie umowy leasingu samochodu we właściwym urzędzie skarbowym do 31 stycznia. Obecnie bowiem z tytułu użytkowania tych samochodów na podstawie m.in. umowy leasingu kwotę podatku naliczonego stanowi jedynie 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, przy czym suma odliczenia podatku nie może przekroczyć 6.000 zł.

Wynika z tego, że brak rejestracji przedmiotowej umowy leasingu samochodu skutkuje utratą prawa do rozliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającej z comiesięcznych faktur. W konsekwencji w tej części, od której nie przysługuje prawo do odliczenia VAT - wolno podatek naliczony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

  • art. 3, art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652),
  • art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Rafał Paciorkiewicz
specjalista w zakresie VAT

Czy wiesz jak interpretować niejasne przepisy podatkowe, aby nie narazić się na kary i stratę majątku?
Jeżeli chcesz uniknąć kosztownych błędów i zyskać pewność, że działasz zgodnie z prawem, sięgnij po poradnik "Podatki dochodowe w praktyce". Jego autorzy gwarantują Ci, że otrzymasz kompetentne i szczegółowe porady i wskazówki.

Dowiesz się m.in.:
  • Jak zmniejszyć koszty pracownicze, poprawnie interpretując przepisy podatkowe?
  • Jak ustalać wartość początkową środków trwałych, by urząd skarbowy nie mógł zakwestionować wysokości późniejszych odpisów amortyzacyjnych?
  • Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględniając składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Teraz, korzystając z porad ekspertów, bezpiecznie zinterpretujesz przepisy  podatkowe.
 
Nie zwlekaj! Zamów poradnik "Podatki dochodowe w praktyce" już teraz!
Zyskaj pewność, że korzystając z porad ekspertów bezpiecznie zinterpretujesz zawiłe przepisy podatkowe.
http://www.podatkidochodowe.pl/wip/obce/