Pobierz e-pity 2019

Niedługo przychód z zaliczek wykażesz wyłącznie w dacie ich uzyskania

Piotr Szulczewski 13.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiObecnie zaliczki otrzymane tytułem świadczeń realizowanych w przyszłych okresach nie stanowią przychodu w okresie ich otrzymania, lecz wykonania świadczenia. Sytuacja ta ma się jednak zmienić na gorsze.

Czwarty pakiet ustaw deregulujących w brzmieniu przedstawionym na konsultacjach rządu zakłada zniesienie rozliczania zaliczek dopiero w okresie wykonania czynności, na poczet których zostały one przekazane.

Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 14 ust 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio art. 12 ust 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Przykład

Kwota 100 zł pobrana w maju na rzecz usługi wykonywanej w lipcu powoduje u przedsiębiorcy koniecznośc zapłaty zaliczki dopiero za miesiąc lipiec, a nie za maj. Decyduje zatem data wykonania usługi a nie data uzyskania zaliczki na jej poczet.

W pozostałym zakresie zaliczki uznaje się za przychód w okresie ich otrzymania. Jeżeli proponowana zmiana prawa wejdzie w życie, zrównane zostaną zasady rozliczania zaliczek. Uznawane będą one za przychody okresu, w którym zostają one otrzymane niezależnie od tego, czy dotyczą świadczeń bieżących, czy też wykonywanych w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Zgodnie z założeniami do projektu zmiana służyć ma ujednoliceniu zasad ewidencjonowania obu form zaliczek. Problem ten – zgodnie z założeniami – dotyczy szczególnie firm wykonujących usługi o stosunkowo niewielkiej wartości, przy których zwyczajowo pobiera się zaliczki, np. usługi optyczne, remontowo – budowlane, fotograficzne, motoryzacyjne, pralnicze itp. Sytuacja ta powoduje, że często, zwłaszcza na przełomie miesiąca, podatnik musi odrębnie rozliczać obrót kasowy dla celów podatku VAT i podatku dochodowego. Wymaga to prowadzenia odrębnej ewidencji przyjętych zaliczek, o które należy pomniejszać obrót kasowy. W kolejnym miesiącu, jeżeli usługa zostanie wykonana, prowadzone ewidencje dla podatku dochodowego powinny zostać skorygowane o zrealizowane zaliczki. Rodzi to wiele problemów z ryzykiem pomyłek tym bardziej, że w przypadku większości działalności usługowych chodzi o niewielkie kwoty obrotu.

Ustawa o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej znajduje się obecnie na etapie konsultacji Rady Ministrów.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl