Pobierz e-pity 2019

Nie zapomnij o stracie podatkowej w deklaracji PIT

Piotr Szulczewski 09.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Niewykorzystana strata podatkowa może przepaść – stąd tak ważne jest jej wykazanie w odpowiednich pozycjach deklaracji podatkowej we właściwych terminach. W zeznaniu za 2014 r. rozliczać można stratę wyłącznie z lat 2009 – 2013.

O stracie podatkowej można mówić w przypadku, gdy suma przychodów z danego źródła jest niższa niż wartość poniesionych w jego ramach kosztów. Jeżeli taka sytuacja występuje faktycznie, to podatnik ma obowiązek zadeklarować zarówno wartość przychodów, jak i poniesionych w danym roku kosztów podatkowych. Niezadeklarowanej straty nie będzie można odliczyć w następnych latach.


Strata podatkowa w PIT za 2014 rok
Źródło: Thinkstock


Stratę rozlicz przez 5 lat, nie później

Jeżeli podatnik wykazał w swojej deklaracji podatkowej stratę, to jej wysokość może odliczyć od dochodu w latach następnych. Straty nie trzeba odliczać od razu w całości. Podatnik sam decyduje, czy odlicza jedynie część z jej wartości, czy też 50% kwoty pierwotnie wykazanej. Wartość odliczenia nie może przekroczyć bowiem 50% kwoty zadeklarowanej jako strata. Najkrócej zatem podatnik może ją rozliczać przez 2 lata. Natomiast najdłużej z odliczenia korzystać może przez 5 lat, następujących bezpośrednio po roku, za który stratę wykazał.


Strata tylko w ramach źródła przychodów i to nie zawsze

Podatnik nie ma możliwości zmieniać źródła straty podatkowej. Jeżeli wykazał ją w ramach działalności gospodarczej, to odliczyć może ją wyłącznie w ramach takiej działalności. Nie ma natomiast znaczenia, czy spowodowana została ona źródłem, które w między czasie przestało przynosić przychód, by po latach wznowić go lub rozpocząć ponownie taki przychód generować.

Straty nie można wykazywać i rozliczać wyłącznie z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych oraz przychodów wolnych od podatku dochodowego. W przypadku działów specjalnych produkcji rolnej, stratę można wykazywać i rozliczać pod warunkiem, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg podatkowych.

W przypadku podatników uzyskujących dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl