Pobierz e-pity 2019

Nie wykonujesz czynności opodatkowanych w Polsce - nie odliczysz VAT

Piotr Szulczewski 23.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

23.07 Nie wykonujesz czynności opodatkowanych w Polsce - nie odliczysz VAT

Piotr SzulczewskiPolski oddział spółki zagranicznej nie odliczy podatku VAT od nabycia w krajowych towarów i usług, jeżeli jego działalność skupi się na czynnościach technicznych na rzecz podmiotu z innego kraju i nie będzie posiadał podatku VAT naliczonego w Polsce – tak wynika z wyroku NSA z 15.07.2014 r. (sygn.. akt I FSK 568/13).

W analizowanym przypadku oddział przedsiębiorstwa w Polsce wykonywał techniczne opracowania elementów oprogramowania na rzecz słowackiej jednostki macierzystej. Były one następnie wykorzystywane przez spółkę z terytorium Słowacji, tam rozliczanej dla celów podatku od wartości dodanej. Zarejestrowany w Polsce oddział nie wykonywał w Polsce usług na rzecz krajowych podmiotów, nie wykazywał więc VAT należnego, a jedynie naliczony, od nabyć krajowych.

W postępowaniu kontrolnym i podatkowym organy podatkowe odmówiły prawa odliczenia i zwrotu nadwyżki podatku VAT.

Zdaniem organów, które potwierdził następnie NSA, prawo do odliczenia podatku naliczonego w kraju zakupu zostało przyznane podatnikom m.in. wtedy, gdy nabyte towary lub usługi na terytorium tego kraju wykorzystywane są do celów transakcji podatnika związanych z działalnością gospodarczą, dokonywanych poza terytorium tego kraju, w którym podatek jest należny lub zapłacony, jeśli charakter tej działalności jest taki, że gdyby była na terytorium kraju zakupu, dawałaby prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT).

Jak wskazał sąd, istotą regulacji zawartej w przepisie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest wprawdzie prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu czynności określonych w art. 5 ust. 1 o podatek naliczony przy nabyciu (imporcie) towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności nieopodatkowanych polskim podatkiem, bowiem wykonywanych poza terytorium kraju jednakże aby odliczyć podatek naliczony wymieniony w art. 86 ust. 8 pkt 1 cytowanej ustawy, musi zaistnieć podatek należny z tytułu czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ust. 1, tj. odpłatnej dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Jak tamże wyjaśniono, podatek od towarów i usług jest podatkiem terytorialnym, wobec czego jest on naliczany od transakcji, które mają miejsce, bądź traktowane są jako mające miejsce na ściśle określonym terytorium.

Jeżeli podatnik na terytorium Polski dokonuje jedynie zakupów, a nie dokonuje czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, to traktowany jest jako konsument ponoszący ekonomiczny ciężar podatku, nawet jeżeli zakupy miały związek z działalnością gospodarczą, ale wykonywaną wyłącznie poza granicami kraju.

Wyrok NSA z 15.07.2014 r. (sygn.. akt I FSK 568/13)

Piotr Szulczewski,
VAT.pl