Nie płać podatku, lecz postaw ogrodzenie na swojej działce

Piotr Szulczewski 06.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Co najmniej dyskusyjny wydaje się wyrok sądu rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, w którym podatnik zaniedbujący swoją nieogrodzoną działkę stracił jej własność na rzecz sąsiadów, którzy faktycznie z działki korzystali. Sądu nie przekonał fakt, że podatnik regularnie płacił podatek od tej nieruchomości, zasiedzenie działki nastąpiło na rzecz posiadaczy.

Zdaniem sądu prawo cywilne i podatkowe to dwie różne od siebie gałęzi prawa i nie można doszukać się przenikania między nimi aż tak dalece, by opłacanie podatku stanowiło o faktycznym posiadaniu gruntu.

Zgodnie z zasadami prawa cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Natomiast gdyby wiedział, że nie jest właścicielem gruntu, to po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada w taki sposób, jak właściciel.

Zdaniem sądu opłacanie podatku nie może świadczyć o braku możliwości zasiedzenia gruntu, nawet w złej wierze. Zgodnie z zeznaniami świadków, grunt użytkowany był jak własność przez osoby, które następnie wystąpiły o jego zasiedzenie. Osoby te prowadziły tam prace ogrodnicze, przechowywały opał na zimę i remontowały ogrodzenie.

Zdaniem sądu decydujące znaczenie ma to, że to właśnie oni głównie grunt użytkowali oraz ich traktowano jako właścicieli (posiadaczy samoistnych). Zapłata podatku dla celów cywilnoprawnych ma drugoplanowe znaczenie.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy (sygn. akt I Ns 2661/12/K)
 

Piotr Szulczewski,
PIT.pl