Pobierz e-pity 2019

Nie masz konta w ePUAP? Będziesz mieć problem ze złożeniem deklaracji podatkowej online

Iwona Maczalska 18.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaMinisterstwo Finansów w ramach podpisanej 1 lutego 2013 roku umowy z firmą Sygnity pracuje nad budową i wdrożeniem systemu e-Podatki. Odpowiedzią na prowadzone prace jest najnowszy projekt z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie określenia rodzaju spraw, które mogą być załatwione z wykorzystaniem portalu podatkowego.

Portal podatkowy będący systemem teleinformatycznym administracji podatkowej służyć ma komunikacji organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami. W tym celu każdy podatnik / płatnik będzie dysponował własnym kontem umożliwiającym dostęp do złożonych przez podatnika / płatnika deklaracji podatkowych, czy podań a także pism doręczonych przez organ podatkowy.

Jak krok po kroku wysłać deklarację PIT przez ePUAP?

Korzystanie z portalu e-Podatki będzie obejmowało:

  1. Dostęp do konta osoby fizycznej / innego podmiotu (podatnika, płatnika),
  2. Składanie deklaracji,
  3. Wnoszenie podań,
  4. Doręczanie pism organów podatkowych.

Minister Finansów określił również szczegółowe rodzaje spraw, które mogą być załatwiane w portalu e-Podatki. Sprawy te wskazuje projekt rozporządzenia z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie określenia rodzaju spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego. I tak, zgodnie z § 1 rozporządzenia, od dnia 18 sierpnia system e-Podatki umożliwi:

  1. ,,Składanie deklaracji w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a także wnoszenie podań w sprawach tych podatników wraz załącznikami,
  2. Składanie deklaracji w sprawach dotyczących podatku od spadków i darowizn wraz z dokumentami mającymi wpływ na określenie podstawy opodatkowania oraz wnoszenie podań w sprawach tego podatku wraz z załącznikami,
  3. Doręczanie pism organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej”.

System e-Podatki będzie systematycznie rozbudowywany o funkcjonalności umożliwiające załatwianie spraw z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.

Kłopotliwy podpis warunkiem korzystania z systemu e-Podatki

System e-Podatki w swoim założeniu miał stać się alternatywą dla osobistego składania papierowych deklaracji, wniosków, czy podań w urzędach skarbowych. Niestety zaproponowana na tę chwilę forma funkcjonowania systemu e-Podatki, budzi wiele wątpliwości. Będzie ona bowiem wymagała podjęcia wielu równie czasochłonnych kroków przez jej użytkowników.

Warunkiem korzystania z systemu będzie założenie konta podatnika, złożenie na portalu oświadczenia o akceptacji regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Najbardziej problematyczna będzie jednak konieczność uwierzytelnia tych oświadczeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo uwierzytelnienie ich podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Innymi słowy brak konta w ePUAP lub e-podpisu nie pozwoli na korzystanie z profilu e-Podatnik. W konsekwencji może to spowodować powstanie obowiązeku posiadania podpisu elektronicznego lub konta ePUAP nie tylko przez przedsiębiorców, lecz także przez osoby fizyczne - a w ostateczności brak zainteresowania systemem opracowywanym już przez kilka lat przez Ministerstwo Finansów.

Iwona Maczalska,
PIT.pl