Pobierz e-pity 2019

Nie każdy ma prawo przekazać 1% podatku na rzecz OPP

Iwona Maczalska 17.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Składając roczne zeznanie podatkowe PIT za 2013 rok możemy przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Są jednak podatnicy, którzy z takiej możliwości skorzystać nie mogą.

Każdy podatnik podatku PIT zobowiązany jest do rozliczenia deklaracji podatkowej za 2013 rok najpóźniej do dnia 30 kwietnia. Wypełniając deklarację podatkową wielu z nas skorzysta z ulg i odliczeń obowiązujących w roku bieżącym. Jedną z nich jest możliwość przekazania 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Deklaracja po terminie bez prawa do przekazania 1%

Ustawodawca dając możliwość przekazania 1% swojego podatku wprowadził pewne ograniczenia. Jednym z nich jest prawo do przekazania podatku wyłącznie w deklaracji złożonej w terminie, a więc do 30 kwietnia. Oznacza to, że każdy podatnik, który spóźni się ze złożeniem deklaracji utraci prawo do przekazania 1%. Jeżeli jednak podatnik złożył zeznanie w terminie, lecz z jakiś powodów nie wskazał organizacji pożytku publicznego, swój 1% może przekazać jeszcze w korekcie zeznania, pod warunkiem złożenia jej w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych.

1% OPP dla podatników rozliczających się samodzielnie

Możliwość przekazania 1% na konto organizacji pożytku publicznego mają wyłącznie podatnicy samodzielnie rozliczający się z urzędem skarbowym. Osoby za które deklarację roczną sporządza i wysyła pracodawca lub organ rentowy nie mogą skorzystać z tego prawa. Wyjątek stanowią podatnicy, którzy potraktują otrzymaną przez deklarację wyłącznie jako informację i samodzielnie złożą zenanie podatkowe w terminie.

Jakiej organizacji przekazać swój 1%

Zanim przekażemy 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego warto sprawdzić, czy znajduje się ona w oficjalnym wykazie OPP uprawnionych do 1% wraz z numerami kont bankowych. Wykaz ten publikuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 15 marca każdego roku. Aktualna lista OPP znajduje się tutaj.

Iwona Maczalska
PIT.pl