Pobierz e-pity 2019

Nie dorobisz będąc na zasiłku chorobowym

Iwona Maczalska 28.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

28.02 Nie dorobisz będąc na zasiłku chorobowym

Każda aktywność zarobkowa podejmowana w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, nawet jeśli jest ona formą terapii wspomagającej proces leczenia pracownika jest zabroniona. Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lutego.

25 lutego Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę wnioskodawczyni dotyczącą utraty prawa do zasiłku chorobowego, która będąc na zwolnieniu lekarskim wykonywała pracę zarobkową. Zdaniem wnioskodawczyni podjęta praca stanowiła formę terapii wspomagającej proces jej leczenia i dlatego nie powinna skutkować zawieszeniem prawa do zasiłku chorobowego.
 

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zgodnie z którym ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia – jest zgodny z Konstytucją.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ,, Jeżeli mimo pozostawania na zwolnieniu lekarskim pracownik wykonuje pracę, stanowiącą źródło jego dochodu, wówczas – niezależnie od charakteru tej aktywności zawodowej – brak jest konstytucyjnego uzasadnienia dla alimentowania takiej osoby przez całe społeczeństwo. Przesłanką realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego jest brak środków utrzymania obywateli niezdolnych do pracy m.in. ze względu na chorobę.”

Iwona Maczalska,
VAT.pl