Nie będzie podwójnej kary za brak składek ZUS – projekt trafił do Sejmu

20.04.2012 09:00 (aktualizacja: )

Iwona KarkusMiesiąc temu pisaliśmy o projekcie ustawy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odrzucającym dotychczasową możliwość podwójnego karania przedsiębiorców za nieopłacenie składek ZUS za dany okres. Projekt 17 kwietnia trafił do Sejmu.

Przypomnijmy, że projekt ustawy MPiPS był odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 roku sygn. akt P 29/09 Dz.U. nr 225, poz. 1474). Wówczas TK uznał za niekonstytucyjne dotychczasowe przepisy, w myśl których za ten sam czyn, polegający na nieopłaceniu bądź opłaceniu w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek można nałożyć jednocześnie karę za wykroczenie, czy przestępstwo jak i sankcję administracyjną w postaci opłaty dodatkowej.

Projekt zakłada wprowadzenie przepisów, które wyeliminują możliwość podwójnego ukarania przedsiębiorcy za ten sam czyn. Przepisy te nie dopuszczą do ponownego ukarania przedsiębiorcy, u którego wszczęto postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie z tytułu nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości - lub wydania już prawomocnego skazania.

Oznacza to, że postępowanie wszczęte przez ZUS w sprawie wymierzenia kary dodatkowej w  stosunku do przedsiębiorcy, który uzyskał już prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo lub wykroczenie zostanie umorzone z urzędu.

Iwona Karkus
PIT.pl