Najnowsze zmiany w prawie ­ nowe zasady korygowania kosztów i przychodów

29.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Najnowsze zmiany w prawie ­ nowe zasady korygowania kosztów i przychodów

Od tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące sporządzania korekt kosztów i przychodów. Zmiany wprowadziła najnowsza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotychczas wszelkie korekty faktur trzeba było dokonywać w miesiącu, w którym została zaksięgowana pierwotna faktura. Nie miało znaczenia to, czy korekta dotyczyła zwrotu towaru czy była spowodowana zwykłą pomyłką, np. błędem rachunkowym.

Źródło: YAY foto

„W praktyce powodowało to dużo zamieszania”, komentuje Łukasz Kosior, ekspert podatkowy ifirma.pl. „Korekta zapisów z poprzednich miesięcy wpływała na kolejne miesiące księgowe, przysparzając firmom dodatkowych obowiązków. Czasem konieczna była korekta kilku okresów podatkowych, jak również korekta zeznania rocznego”.

Od tego roku obowiązują nowe, prostsze zasady. Od teraz jeśli korekta nie jest spowodowana zwykłą pomyłką, to dokonuje się jej poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów lub przychodów osiągniętych w tym okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona lub otrzymana faktura korygująca.

„Innymi słowy od teraz korekty dokonuje się na bieżąco ­ czyli w miesiącu, w którym została wystawiona lub otrzymana faktura korygująca”, wyjaśnia Kosior. „Wracamy do starej, sprawdzonej zasady ujmowania korekt”.

Zmiany obowiązują od nowego roku, ale dotyczą także przychodów i kosztów sprzed 1 stycznia 2016 r.

Pomocna zmiana czy niepotrzebna komplikacja?

Tegoroczne zmiany ułatwią podatnikom rozliczanie bieżących transakcji, takich jak zwrot towarów, ale jednocześnie wprowadzą nowe utrudnienia. Jeśli bowiem w danym okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzyma fakturę korygującą zmniejszającą, kwota poniesionych kosztów będzie niższa od kwoty zmniejszenia, to przedsiębiorca będzie musiał zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty.

„Innymi słowy w takiej sytuacji wartość zmniejszającą koszty należy zaksięgować po stronie przychodów„, wyjaśnia Kosior. „Podobnie jest w przypadku przychodów. Trzeba tutaj zastosować mechanizm odwrotny. Jeśli firma wystawi korektę zmniejszającą i jednocześnie nie osiągnie w danym okresie rozliczeniowym przychodów, które byłyby wyższe od kwoty zmniejszenia, to firma będzie musiała wpisać tę fakturę w koszty”, dodaje.

Podstawa prawna: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 14 ust. 1m­1p oraz art. 22 o ust. 7c­7f .
www.ifirma.pl