Myjnia bezdotykowa a podatek od nieruchomości

Piotr Szulczewski 13.11.2017 13:00 (aktualizacja: )

2017-11-14

Jako obiekt służący do prowadzenia działalności gospodarczej, myjnia bezdotykowa z całą infrastrukturą techniczną podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości - tak uznano w ostatnim wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdania co do rozliczania podatku od miejsc posadowienia przenośnej infrastruktury są jednak przez NSA podzielone.

Myjnia bezdotykowa a podatek od nieruchomości

Myjnia bezdotykowa a podatek od nieruchomości / FORUM

Zgodnie z ostatnim wyrokiem NSA (II FSK 2560/15) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nie tylko części budowlane myjni, ale kompletny obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a także urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zatem urządzenia techniczne i część budowlana, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż każdy element myjni jest niezbędny do jej funkcjonowania. Poszczególne elementy są połączone i współpracują ze sobą, a ich odłączenie czyniłoby budowle bezużytecznym.

Sąd nie zgodził się tym samym z tezą jakoby technika myjni zawarta w kontenerze (pojemniku demontowalnym) nie była konieczna do korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Skoro podmiot występuje o pozwolenie na budowę - nie tyle wiaty, co myjni bezdotykowej, a więc obiektu o określonej konstrukcji, zawierającego w swym składzie również urządzenia techniczne, to do opodatkowania należy przyjąć obiekt jako integralną całość, a nie jedynie jego elementy.

NSA niestały w swoich stanowiskach

Stanowisko NSA ewoluuje, dotychczas bowiem sąd stał na pozycji opodatkowania wyłącznie elementów stałych myjni bezdotykowej. To stanowisko zmienione w stosunku do tego, jakie reprezentował do tej pory NSA. W wyroku z 20 lipca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1726/15) wskazał on, że skoro podmiot odrębnie zaklasyfikował do dwóch różnych środków trwałych budowlę, stanowiącą konstrukcję myjni oraz technikę myjni kontenerowej i urządzenia towarzyszące w postaci technologii myjni, to niewłaściwym jest opodatkowanie całości podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z dotychczasową wykładnią, błędne jest objęcie podatkiem od nieruchomości części budowlanej myjni wraz z wyposażeniem techniczno – technologicznym. Podobne stanowisko wyrażone zostało już wcześniej np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 160/17.

Myjnia bezdotykowa czyli… budynek czy urządzenie?

Cała technika myjni znajduje się w kontenerze, którego funkcja jest przede wszystkim ułatwienie korzystania z urządzeń myjących (techniki kontenerowej). Mycie pojazdów samochodowych jest jednak możliwe w konstrukcji myjni kontenerowej również bez dodatkowych urządzeń technicznych, tj. wykonując ten proces w tradycyjny sposób lub również bezdotykowy, za pomocą urządzeń przenośnych ("myjek wysokociśnieniowych"). W skład myjni wchodzą przedmioty takie jak: system sterowania on-line: umożliwia podłączenie głównego sterownika myjni do sieci internetowej, co umożliwia kontrolę nad pracą podzespołów myjni, monitoring danych finansowych, zmianę cen, skalowanie czasu mycia oraz ułatwia diagnostykę serwisowania urządzeń np. uszkodzenia czujników, układ podgrzewania wody: dwufunkcyjny kocioł z wymiennikami ciepłej wody oraz palniki, układ wysokiego ciśnienia: pompy pneumatyczne, system zmiękczania i demineralizacji wody: kolumny zmiękczacza, zawory głowic, membrany do demineralizacji wody, osprzęt elektryczny, wyposażenie: ramienia, pistolety i lance, dysze, szczotki, złączki obrotowe, odkurzacz rozmieniarka banknotów, centralny system zasysania monet, szczotki na stanowiskach, monitoring. Konstrukcja myjni, w zależności od modelu, obejmuje: słupy nośne ocynkowane, nie związane na trwałe z gruntem, konstrukcję dachu wykonaną z blachy falistej, ścianki działowe wykonane z banneru dwustronnego, attyki myjni, rynny do odpływu wody deszczowej.

W przypadku występowania o pozwolenie na budowę, obejmuje ono samoobsługową bezdotykową myjnię samochodów wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl