MPiT chce „prawa do popełnienia błędu” przez początkującego przedsiębiorcę

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce wprowadzenia instytucji „prawa do popełnienia błędu”, przez początkującego przedsiębiorcę. Nowa regulacja, która ma znaleźć się w Prawie Przedsiębiorców, budzi wątpliwości związane m.in. z zakresem popełnianych błędów, współpracą między przedsiębiorcami czy ochroną danych osobowych.

- Dla przedsiębiorcy pozostającego w stałych relacjach gospodarczych z "początkującym przedsiębiorcą" oznacza to, że taki debiutujący przedsiębiorca nie będzie ponosić negatywnych konsekwencji popełnionych naruszeń w stosunku do przedsiębiorcy, z którym dokonuje transakcji. W konsekwencji przedsiębiorca zostanie bez prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec “początkującego przedsiębiorcy” – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, dyrektor departamentu prawa gospodarczego Konfederacji Lewiatan.

Ponadto, wątpliwości budzi zakres naruszeń oraz “błędów na mniejszą skalę” popełnianych przez początkującego przedsiębiorcę.

Proponowana zmiana może mieć negatywny wpływ na kształt współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Może, bowiem zniechęcać do zawierania umów z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak również wpływać na skuteczność dochodzenia roszczeń.

Dodatkowo może również kolidować z RODO. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na „taryfę ulgową” w sytuacji, w której naruszają przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością w sposób uzasadniający wszczęcie postępowania (…) w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej (a zatem również w sytuacji naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych).

Konfederacja Lewiatan