Pobierz e-pity 2018

Mniejsze bariery w prowadzeniu firmy

14.09.2010 09:00 (aktualizacja: )

- W październiku 2010 r. przedstawimy Radzie Ministrów projekt ustawy o zmniejszaniu obciążeń dla przedsiębiorców i obywateli. Zaproponowane zmiany uproszczą przepisy i ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – powiedział wiceminister Rafał Baniak podczas panelu „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców”, w trakcie XX Forum Ekonomicznego w Krynicy 10 września 2010 r.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że kluczowymi obszarami, wymagającymi szybkich reform są: prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego, prawo podatkowe oraz sądownictwo gospodarcze.

Economic Forum 

Zdaniem wiceministra Baniaka, częstym problemem przy zakładaniu działalności gospodarczej jest również konieczność zgromadzenia wielu szczegółowych dokumentów świadczących min. o niekaralności. - Chcemy zdjąć z przedsiębiorców te czasochłonne i kosztowne obowiązki informacyjne, wprowadzając oświadczenia zamiast zaświadczeń. To urzędy będą potwierdzały ich prawdziwość przy ewentualnych wątpliwościach – mówił wiceminister Baniak.

W opinii Adama Jassera, podsekretarza stanu i sekretarza Rady Gospodarczej w KPRM, zmiany w systemie nie powinny polegać wyłącznie na wyliczaniu błędów w przepisach. – Musimy zidentyfikować kilka kluczowych barier i rozwiązać te problemy, które mają największe przełożenie na wzrost gospodarczy – dodał.

Ekspert Banku Światowego Marcin Piątkowski podkreślił, że upraszczając przepisy Polska ma szansę stać się jedną z dziesięciu najszybciej reformujących się światowych gospodarek. – Według oceny Banku Światowego, w ciągu roku nasz kraj może znaleźć się w Top 10 rankingu Doing Business. Obecnie jesteśmy na 72. miejscu spośród 183 krajów sklasyfikowanych pod względem jakości prowadzenia działalności gospodarczej – dodał.

Panel „Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców” zorganizował Departament Regulacji Gospodarczych MG.

Źródło: MG