Pobierz e-pity 2019

Ministerstwo Finansów rzuca koło ratunkowe zadłużonym właścicielom mieszkań

Piotr Szulczewski 08.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zaniechanie poboru podatku dla osób, którym banki umorzą część kredytu mieszkaniowego przewiduje najnowszy projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Osoby, którym banki ograniczyły wartość zobowiązań m.in. w związku ze zmianą wartości walut, mogą spać spokojnie. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona, fiskus nie będzie żądał podatku od tak uzyskanej korzyści.

Uzasadnienie projektu wskazuje, że po uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego polski sektor bankowy podejmuje działania służące ograniczeniu negatywnych skutków wynikających ze zmiany kursu waluty szwajcarskiej na możliwość polskich obywateli terminowej spłaty kredytów mieszkaniowych denominowanej w walucie. Jednym z instrumentów stać się ma uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów dla klientów, których kredyt służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

nieruchomosc

Źródło: Thinkstock.com

Restrukturyzacja, polegać może na zmianie wysokości poszczególnych rat i wydłużeniu okresu spłaty kredytu lub zwiększeniu kwot rat spłacanych w późniejszym okresie, ale również na częściowym umorzeniu spłaty kredytu, w tym również części kapitałowej. W takiej sytuacji niezbędne było uregulowanie kwestii zaniechanie opodatkowania tych kwot. W innym przypadku stanowiłyby one przychód podlegający opodatkowaniu po stronie kredytobiorcy.

Ujemne stopy procentowe również nie spowodują naliczenia podatku

Projekt przewiduje również zaniechanie opodatkowania w wyniku zastosowania przez instytucje udzielające kredytów, ujemnych stóp procentowych. W niektórych przypadkach mogłaby bowiem wystąpić sytuacja, w której ze względu na ich zastosowanie kredytobiorca nie byłby zobowiązany do zwrotu odsetek, ale również części kapitału, a to powodowałoby powstanie po jego stronie przychodu, który bez uregulowania tej kwestii, podlegałby opodatkowaniu.

Warunki zaniechania poboru podatku

Projekt przewiduje warunki, po których spełnieniu zaniechać należy poboru podatku. Podstawowym z nich jest przeznaczenie kredytu na własne cele mieszkaniowe. Nie ma przy tym znaczenia, a udzielony kredyt jest kredytem hipotecznym, zabezpieczonym na określonych w projekcie nieruchomościach. Nie ma znaczenia, czy nieruchomość nabyta została w ramach programów RsN lub MdM, czy też poza tym programami. Kredyt otrzymany musiał zostać przed 15 stycznia 2015 r.
Zaniechanie poboru podatku dotyczy świadczeń otrzymywanych również po dacie 15 stycznia 2015 r. Natomiast by korzystać z dobrodziejstw rozporządzenia, kredyt otrzymać należy przed tą datą.

Piotr Szulczewski, PIT.pl