Minimalne wynagrodzenie na 2015 r. zatwierdzone. Wyniesie ono 1750 zł

Piotr Szulczewski 19.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Minimalne wynagrodzenie na 2015 r. przyjęte. Wyniesie ono 1750 zł.

Od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym  miesięcznym wymiarze czasu  pracy nie może być niższa od kwoty 1750 zł ( brutto). W  stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2014 r. (1680 zł) jest  to wzrost  o 70 zł, tj. o 4,2 %.

Kwota 1750 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220).

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje również modyfikację minimalnej kwoty wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy. Nie może ona być niższa niż 80%  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i musi wynosić w 2015 r. co najmniej 1400 zł (brutto).

Wzrost minimalnego wynagrodzenia to wyższe składki społeczne ZUS dla nowych firm w 2015 roku

Wzrost płacy minimalnej oznacza także wzrost podstawy wymiaru składek społecznych ZUS dla osób zakładających działalność, którzy przez pierwsze dwa lata działalności mogą skorzystać z ulgi ZUS dla nowych firm. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli składki emerytalne i rentowe nowych firm, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kwota podstawy składek ZUS dla nowych firm wyniesie zatem 525 zł.

Piotr Szulczewski, VAT.pl