MG: Przedsiębiorca nie płaci za wpis do CEIDG

23.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że wszystkie czynności związane ze wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także wnioskiem o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej czy jej zakończenie są całkowicie wolne od opłat.

Dzięki CEIDG osoby fizyczne mogą założyć działalność gospodarczą online z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie, bez konieczności wychodzenia z domu i odwiedzania urzędów. Baza CEIDG zawiera również wiele funkcjonalności pomocnych w prowadzeniu firmy. Za pomocą rejestru można m.in. zmienić dane we wpisie, zawiesić działalność i ją wznowić, a także wykreślić wpis. Wszystkie sprawy związane z rejestracją firmy można także załatwić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy niezależnie od miejsca zamieszkania.

zloty

Źródło: East News

Od dnia 1 lipca 2011 r. wniosek rejestrujący działalność gospodarczą stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego, co praktycznie wyeliminowało konieczność składania odrębnych formularzy w tych rejestrach, powodując przede wszystkim oszczędność czasu. Wpis do CEIDG, w przeciwieństwie do dotychczasowej rejestracji w ewidencjach gminnych, jest bezpłatny bez względu na rodzaj składanego wniosku (pierwotna rejestracja, czy aktualizacja wpisanych już danych).

CEIDG to również krok w kierunku wzrostu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Od lipca 2012 r. w rejestrze udostępnione są informacje o licencjach, koncesjach, zezwoleniach, wpisach do rejestrów działalności regulowanej poszczególnych przedsiębiorców. Na stronie www.firma.gov.pl funkcjonuje także wyszukiwarka, z pomocą której można odnaleźć kontrahenta i sprawdzić jego dane. Pomocne mogą okazać się dostępne na stronie CEIDG statystyki dotyczące działalności gospodarczej w Polsce.

21 lipca 2015 r. RM przyjęła projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przygotowany przez MG. Proponowane w niej przepisy nie przewidują wprowadzenia odpłatności za założenie firmy w CEIDG (a także za złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG, zawieszenie działalności gospodarczej oraz jej zakończenie). Wniosek o wpis do CEIDG, składany zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej w organie gminy, jest i nadal pozostanie nieodpłatny, ponieważ projekt ustawy nigdy nie przewidywał zmian w tym zakresie.

Przypominamy ponadto, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług udostępnianych w ramach elektronicznego Punktu Kontaktowego https://www.biznes.gov.pl/. Prezentuje on informacje na temat funkcjonujących w Polsce rejestrów publicznych i przepisów prawa gospodarczego. Na ePK udostępniono także opisy procedur administracyjnych, interaktywne poradniki przedsiębiorcy – narzędzie, które pozwala na stworzenie spersonalizowanego podręcznika opisującego kroki, jakie powinien wykonać przedsiębiorca w celu realizacji procedur niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w konkretnej branży lub załatwienia innej złożonej sprawy. Na stronie elektronicznego punktu kontaktowego znajdują się również materiały e-learningowe zawierające m.in. filmy instruktażowe wyjaśniające korzystanie z poszczególnych funkcji portalu. Dodatkowo dla przedsiębiorców dostępna jest profesjonalna bezpłatna pomoc merytoryczna - https://www.biznes.gov.pl/pomoc.

Źródło: www.mg.gov.pl