MF zbada interpretacje dot. kosztów dokształcania się przedsiębiorców

27.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

MF zbada interpretacje dot. kosztów dokształcania się przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów podda dokładnej analizie i ewentualnej zmianieindywidualne interpretacje podatkowe w sprawie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na własne dokształcanie.

MF zbada interpretacje dot. kosztów dokształcania się przedsiębiorców

Źródło: YAY foto

W związku z komentarzami w prasie dotyczącymi interpretacji indywidualnych w sprawie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na własne dokształcanie Ministerstwo Finansów podda je analizie i ewentualnej zmianie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. „ustawa PIT", nie określa katalogu wydatków związanych z kształceniem i dokształcaniem się przedsiębiorcy, które mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Przy kwalifikacji określonych wydatków obowiązuje generalna zasada, wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy PIT. Zgodnie z nią wydatek zaliczony do kosztów musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Powinien być także powiązany z konkretnym źródłem przychodu.

W związku z obowiązującą ogólną definicją kosztów podatkowych, nie jest możliwe i celowe tworzenie zamkniętego katalogu wydatków zaliczanych do kosztów. Dotyczy to również wydatków na dokształcanie się przedsiębiorcy. „Każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie. Przykładowo kurs językowy u jednego przedsiębiorcy będzie pozostawał w ścisłym związku z prowadzoną działalnością i osiąganiem przychodów, a u innego taki związek nie wystąpi" – mówi wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Powołane w prasie interpretacje indywidualne zostaną poddane analizie i ewentualnej zmianie.

Źrodło: komunikat MF

Puls Biznesu: Interpretacje do zmiany

- Kurs językowy u jednego przedsiębiorcy pozostaje w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, u innego taki związek nie wystąpi — mówi Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W ten sposób wiceminister tłumaczy, dlaczego nie jest możliwe utworzenie ustawowego ścisłego wykazu wydatków, które można zaliczyć do kosztów podatkowych. Dotyczy to m.in. opłat za kursy doskonalące, którymi resort zajmie się teraz szczególnie. Zbada interpretacje podatkowe wydane w tych sprawach.

Konieczny związek z przychodami

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji indywidualnych w sprawie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na własne dokształcanie resort podda je analizie i ewentualnej zmianie ...