Pobierz e-pity 2020

MF: Przychody ze stron internetowych pochodzą z najmu a nie firmy

Piotr Szulczewski 11.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

MF: Przychody ze stron internetowych pochodzą z najmu a nie firmy

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, w której odniosło się do rozbieżnych interpretacji w zakresie zaliczania do źródeł przychodów, kwot pochodzących z udostępniania powierzchni reklamowych na stronach internetowych.

W dotychczas prezentowanym stanowisku Ministerstwo Finansów bazowało na kwalifikowaniu przychodów z udostępniania powierzchni na stronach internetowych do tzw. innych źródeł przychodów. Wynikało to z faktu, że strona internetowa nie jest przedmiotem materialnym, a zatem nie jest rzeczą, a do takich właśnie mają zastosowanie umowy najmu czy dzierżawy.

Udostępnianie powierzchni reklamowych na stronach internetowych

Źródło: Thinkstock

Orzecznictwo sądów administracyjnych ukształtowało odmienną linię interpretacji. W swoich wyrokach sądy uznały, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę zarządzającą stroną internetową z tytułu udostępniania powierzchni np. pod reklamę, należy zakwalifikować do przychodów z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze (źródło wskazane w art. 10 ust 1 pkt 6 ustawy o PIT). Uznano tym samym, że umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu możliwość wyświetlania określonych treści jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Oddanie do używania dotyczy bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony internetowej.

Ministerstwo Finansów pozwala zatem w interpretacji ogólnej kwalifikować takie przychody do źródła - najem, dzierżawa pod warunkiem jednak, że przychody te nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

W konsekwencji kwoty uzyskiwane z najmu i dzierżawy powierzchni stron internetowych podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych – progresywnej skali podatkowej. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja ogólna z dnia 5 września 2014 r., sygn.. akt DD2/033/55/KBF/14/RD-75000

Piotr Szulczewski

Piotr Szulczewski,

VAT.pl