MF: Przejazdy grupowe nie rodzą co do zasady konieczności rozliczania podatku

Piotr Szulczewski 29.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

2015-06-25

Oferowanie przejazdów grupowych w internecie nie powoduje co do zasady przysporzenia na majątku zabierającego pasażerów, a zatem nie będzie na nim ciążył obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek. Wystąpić mogą jednak sytuacje, w których można mówić zarówno o obowiązku zapłaty podatku, jak również o rozliczeniu przychodów z prowadzonej w ten sposób działalności gospodarczej.

autostop

Źródło: YAY foto

W odpowiedzi z dnia 1 czerwca 2015 r. na interpelację poselską nr 32705, Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii oferowania przejazdów grupowych i rozliczania ewentualnych przychodów z tego tytułu.

Podróże grupowe co do zasady polegają na zagospodarowaniu wolnych miejsc w pojeździe oferującego przejazd. W efekcie dzielony jest średni koszt przejazdu na wszystkie osoby wspólnie podróżujące autem.

Podatek od carpoolingu? Fiskus przyjrzy się wspólnym przejazdom

Ministerstwo Finansów wskazało w odpowiedzi na interpelację, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega co do zasady dochód, rozumiany jako przyrost majątku podatnika (nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania).

W efekcie należy przyjąć, że kierowcy udostępniający okazjonalnie wolne miejsca w samochodzie osobowym innym osobom celem odbycia wspólnej podróży, w zamian za udział pasażerów w kosztach podróży, nie uzyskują dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie występuje w tym przypadku przyrost majątku skutkujący powstaniem zobowiązania podatkowego.

Bez podatku, ale nie zawsze ...

Mogą się zdarzyć przypadki, w których wystąpi nadwyżka kwot otrzymanych przez udostępniających nad kosztami poniesionymi na zorganizowanie podróży grupowej.

W takim przypadku opodatkowaniu podlega dochód kierowcy powstający w wyniku pobierania od pasażerów opłat za przejazd przewyższających koszty wspólnej podróży przypadające na każdego z pasażerów.

Przewóz wykonywany przez osoby fizyczne z wykorzystaniem aplikacji i stron internetowych służących kojarzeniu kierowców i pasażerów może zostać również uznany dla potrzeb opodatkowania za działalność gospodarczą, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy oferowanie przejazdów odbywa się w sposób zorganizowany i ciągły i to bez względu na osiągany w ten sposób rezultat, a zatem niezależnie, czy wszystkie przyjazdy przyniosły jakikolwiek zysk lub czy się faktycznie odbyły.

Piotr Szulczewski, PIT.pl