Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

MF: Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo

18.05.2017 10:00 (aktualizacja: )

MF: Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo

W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej[1]. Obowiązkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupującemu[2].

Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo
Źródło: YAY foto

W związku z zakupem paliwa nabywca może zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury[3]. W takiej sytuacji do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołącza się paragon[4].

Do organów podatkowych docierają sygnały o nieuczciwym procederze, który ma miejsce na stacjach paliw i dotyczy nieuprawnionego wykorzystania paragonów, które nie zostały wydane klientowi lub nie zostały odebrane przez faktycznych nabywców. Nieuczciwi pracownicy stacji paliw, w zamian za korzyść majątkową, wystawiają do takich paragonów faktury na zaprzyjaźnione firmy, które nie nabyły paliwa. Tak uzyskane faktury służą nieuczciwym podmiotom do zawyżenia kwoty podatku naliczonego oraz kosztów podatkowych.

>>> Co dalej z projektem podwyżki stawek kilometrówki? <<<

Ministerstwo Finansów ostrzega, że taki proceder jest sprzeczny z prawem i wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.

Skutki dla stacji paliw:

  1. W przypadku wystawienia faktury na rzecz innego podmiotu niż rzeczywisty nabywca paliwa, mamy do czynienia z wystawieniem tzw. pustej faktury dokumentującej czynność, która nie została dokonana.

Stacja paliw, której pracownik, na podstawie paragonu, wystawił fakturę z wykazaną kwotą podatku dla podmiotu innego niż faktyczny nabywca paliwa, jest zobowiązana do odprowadzenia podatku wykazanego w tej fakturze do urzędu skarbowego[5].

  1. Stacja paliw musi również rozliczyć podatek VAT z tytułu udokumentowanej paragonem sprzedaży paliwa na rzecz faktycznego nabywcy.

Oznacza to, że stacja paliw, na skutek nieuczciwego działania swojego pracownika, powinna zapłacić dwukrotnie kwotę VAT od jednej transakcji, wraz z odsetkami za zwłokę.

Skutki dla odbiorcy faktury:

  1. Nieuczciwa firma, dla której wystawiono fakturę pomimo, że nie była faktycznym nabywcą paliwa, nie ma prawa do odliczenia podatku wykazanego w tej fakturze[6].

W przypadku, gdy firma odliczy podatek z tej faktury, zostanie na nią dodatkowo nałożona sankcja w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego[7].

  1. W podatku dochodowym takiej faktury nie można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. Wydatek jest bowiem uznawany za koszt uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy obejmuje rzeczywiste transakcje dokonane między sprzedawcą i nabywcą wskazanymi na fakturze.

Odpowiedzialność karna skarbowa:

Wystawianie faktury w sposób nierzetelny oraz posługiwanie się takim dokumentem, karane jest karą grzywny nawet do 720 stawek dziennych[8] albo karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie[9].

Odpowiedzialność karna skarbowa może objąć nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale również kierowników stacji paliw, a nawet członków zarządu lub głównych księgowych firm, które prowadzą stacje paliw (wina w nadzorze, która prowadzi do umożliwienia opisanego procederu)[10].

W ostrzeżeniu opisano proceder, który polega na wystawianiu przez niektóre stacje paliw faktur na rzecz innych podmiotów niż faktyczni nabywcy paliwa. Niemniej jednak przedstawione konsekwencje wystąpią w każdym przypadku wystawiania faktury dla podmiotu, który faktycznie nie był nabywcą towaru lub usługi (problem ten występuje także w przypadku sprzedaży materiałów budowlanych w sieciach handlowych).

[1] art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, [2] art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, [3] art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, [4] art. 106h ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, [5] art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, [6] art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, [7] art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług, [8] w 2017 r. wysokość stawki dziennej wynosi od 66,66 zł do 26.664,00 zł, [9] art. 62 § 2 i § 2a ustawy Kodeks karny skarbowy, [10] art. 84 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy

Źródło: mf.gov.pl