Pobierz e-pity 2019

MF: jest jednoznaczna wykładnia przepisów wysokości opłaty od pełnomocnictw

Piotr Szulczewski 20.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym powoduje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej – wskazało Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z 13 października 2014 r. W interpretacji wyjaśnione zostały również zasady ponoszenia opłat za złożenie takiego dokumentu.

Pełnomocnictwo - opłaty skarbowe
Źródło: Thinkstock

Interpretacja ogólna dotyczy stosowania art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.), na podstawie którego opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Interpretacja potwierdza, że w przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (prokury), to z chwilą złożenia takiego dokumentu powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl