Pobierz e-pity 2019

Małżonkowie wspólnie rozliczą się tylko do 30 kwietnia

Piotr Szulczewski 27.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Osoby, które rozliczają się wspólnie, mają na to czas do końca czwartego miesiąca roku kalendarzowego. Po zakończeniu kwietnia, zarówno deklaracje złożone po terminie, jak i korekty terminowo złożonych druków PIT, nie dadzą już prawa do tego, by rozliczyć się z małżonkiem.

Wspólne rozliczenie małżonków do 30 kwietnia

Źródło: Value Stock Images / East News

Małżonkowie między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów.

W praktyce wniosek o łączne opodatkowanie wyrażany jest przez jednego z małżonków i traktuje się go na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Jedyną z sytuacji, w których nie jest dopuszczalne rozliczenie się wspólnie jest złożenie wspólnej deklaracji podatkowej po terminie. Jak wskazał m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III Sa/Wa 982/07), art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że łączne opodatkowanie, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy. W myśl natomiast art. 45 ust. 1 updof, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Oznacza to, że podatnicy, którzy spóźnią się ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej, tracą możliwość rozliczania się łącznie.

Nie tylko zeznanie po terminie, ale również korekta deklaracji

Nie jest również możliwe rozliczenie się wspólnie po złożeniu wniosku w tej sprawie w korekcie terminowo złożonego zeznania podatkowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy korekta deklaracji PT złożona zostanie przed, czy też po 30 kwietnia. Zgodnie z zapisem ustawy, małżonkowie mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Skoro zatem przepis wskazuje, że wniosek ma być złożony w zeznaniu podatkowym, to nie może on być dołączony do zeznania w jego korekcie. 

Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, by wcześniej złożoną łącznie deklarację podatkową korygować w zakresie wszelkich innych pozycji nawet po terminie na rozliczenie się za 2014 r.

Ryczałt, podatek liniowy i karta podatkowa wyłączają prawo wspólnego rozliczenia

Co do zasady wybór przez któregokolwiek z małżonków opodatkowania podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem, wyłącza prawo do rozliczania się wspólnie. Wyłączenie tego prawa dotyczy zarówno przychodów uzyskanych z tych form opodatkowania, ja również wszelkich pozostałych przychodów. Nie można zatem złożyć samodzielnie PIT-36L lub PIT-28 oraz łącznie z drugim małżonkiem PIT-36 w zakresie przychodów uzyskanych np. z umowy o pracę czy zlecenie.

Wyjątkiem, który nie ogranicza prawa do wspólnego rozliczenia, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany z tytułu prywatnie zawieranych umów najmu, dzierżawy i podobnych. W tym przypadku, mimo opodatkowania przychodów na PIT-28, możliwe jest wspólne rozliczenie się z pozostałych źródeł przychodów. 

Piotr Szulczewski, PIT.pl