Majątek objęty w spadku lub darowiźnie ponownie będzie mógł być amortyzowany

Piotr Szulczewski 07.02.2018 10:00 (aktualizacja: )

Powrót do zasad sprzed 2018 r. w zakresie amortyzacji majątku firmowego proponuje Rada Ministrów w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT. W efekcie zmian majątek spadkowy oraz przyjęty w darowiźnie będzie mógł być amortyzowany nawet jeśli nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn.

 Majątek objęty w spadku lub darowiźnie ponownie będzie mógł być amortyzowany

Majątek objęty w spadku lub darowiźnie ponownie będzie mógł być amortyzowany / YAY foto

 

Od 2018 r. do kosztów podatkowych nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
  • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
  • nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
  • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Projekt nowelizacji przyjętej obecnie przez rząd cofa w zasadzie zapis i wprowadza podobne zasady jak te istniejące w 2017 r. Zgodnie z komunikatem Rady ministrów, w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku – przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amortyzację tych składników uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Rozwiązanie to umożliwi następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych).

Nowelizacja ma działać wstecznie, od 1 stycznia 2018 r., w efekcie czego podatnicy będą mogli ustalić wstecznie i rozliczyć podatkowo (korektą rozliczeń) odpisy za okres od początku 2018 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji. Obecnie projekt stanie się przedmiotem obrad parlamentarnych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl