Limity zwrotu VAT za materiały budowlane od 1 lipca 2012 roku

Katarzyna Sudaj

Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej w maju przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w III kwartale 2012 roku.

23 maja 2012 r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł. Na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.

Dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 roku limity zwrotu wyniosą:

Wniosek złożony w III kwartale 2012
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.130 zł = 289.100 zł * 12,195 % = 35.255,75 zł 30m2 * 4.130 zł =123.900 zł* 12,195 % = 15.109,61 zł
Wniosek złożony w III kwartale 2012 na FV:
22% VAT 4.130 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
23% VAT 4.130 zł 65,22 % 35.255,75 zł 15.109,61 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.130 zł = 289.100 zł * 9,959 % = 28.791,47 zł 30m2 * 4.130 zł = 123.900 zł * 9,959 % = 12.339,20 zł
22% VAT 4.130 zł 55,23 % 28.791,47 zł 12.339,20 zł
23% VAT 4.130 zł 55,23 % 28.791,47 zł 12.339,20 zł

Limity znacząco wzrosły w porównaniu z kwotami z II kwartału 2012. Kto zastanawia się nad złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi, niech poczeka do 1 lipca. Jeden miesiąc zwłoki ze złożeniem wniosku da nam ulgę wyższą o 2,5 tys. zł.

Katarzyna Sudaj

Iwona Karkus

PIT.pl