Limit zwolnienia podmiotowego VAT 2016-2018

Katarzyna Sudaj 03.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Limit zwolnienia podmiotowego VAT 2016-2018

Do końca 2015 roku Polska na podstawie decyzji Rady UE z 2012 roku może stosować podwyższony limit zwolnienia podmiotowego w podatku VAT na poziomie 150 tys. zł. Jaka wysokość tego limitu będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 roku?

Limit zwolnienia podmiotowego VAT 2016-2018

Źródło: East News

UE zezwoliła Polsce na dalsze utrzymywanie limitu zwolnienia podmiotowego w podatku VAT na poziomie 150 tys. zł przez kolejne trzy lata, do końca 2018 roku. Oznacza to, że podatnicy nadal będą mogli korzystać ze zwolnienia z VAT, gdy wartość ich sprzedaży nie przekroczy podwyższonej dla Polski kwoty 150 000 zł.

Decyzja wykonawcza Rady UE z grudnia 2012 roku pozwalała Polsce na stosowanie podwyższonego limitu zwolnienia podmiotowego w podatku VAT do końca 2015 r. Standardowo obowiązuje w krajach unijnych limit 10.000 euro przeliczonych na walutę krajową zgodnie z kursem wymiany w dniu przystąpienia do UE . Dla Polski, która przystąpiła do UE 1 maja 2004 r. byłby to kurs z dnia 30 kwietnia 2004 r., który wynosił 4,8122 zł. Kwota zwolnienia wyniosłaby więc 48.122 zł. W Polsce limit 10 tys. euro obowiązywał w latach 2001-2007

UE zgodziła się

Na początku tego roku Ministerstwo skierowało do Komisji Europejskiej wniosek o przedłużenie tego pozwolenia do 31 grudnia 2018 r. 14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję wykonawczą 2015/1173 zmieniającą decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że limit zwolnienia z VAT nie będzie obniżony; zostanie zachowany na dotychczasowym poziomie, tj. 150 000 zł.

Katarzyna Sudaj, VAT.pl