Limit ulgi odsetkowej 2012

Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj Bankier.plRozliczając PIT za 2012 rok, odliczymy tę samą kwotę odsetek w ramach ulgi odsetkowej, co w 2011 roku. Choć cena 1 m. kw. nieruchomości spadła, to limit pozostanie na tym samym poziomie - 325.990 zł.

Ulga odsetkowa, czyli ta, która pozwala odliczać w PIT/D odsetki od kredytu mieszkaniowego, nadal jest wykorzystywana. Oczywiście tylko przez tych podatników, którzy korzystają z niej na zasadzie praw nabytych, czyli zaciągnęli kredyt mieszkaniowy przed 2007 rokiem. W ramach tej ulgi można odliczać również odsetki od kredytu refinansowego zawartego w celu spłaty wcześniejszego kredytu mieszkaniowego z lat 2002-2006.

Kwota odsetek do odliczenia w PIT/D

W załączniku PIT/D do deklaracji rocznej odliczymy wyłącznie odsetki liczone od kredytu do określonej wysokości. Ta część kredytu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 21 listopada 2011 r. ogłosił, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2011 r. wyniosła 3988 zł. Oznacza to, że dla inwestycji mieszkaniowych, które zostaną zakończone w 2012 roku, limit kredytu do odliczenia odsetek wyniesie 70*3.988 zł = 279.160 zł. Mimo to, ze względu na przyjęcie zasady, że limit odliczenia nie może być niższy od najwyższego ogłoszonego, zastosowanie znajdzie limit z roku poprzedniego, zatem nadal rozpoczynający inwestycje może korzystać z odliczenia od wartości 325.990 zł. Podstawą jest obwieszczenie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. 2011, nr 105, poz. 1060).

Rok Kwota limitu kredytu na rok zakończenia inwestycji

2002

189.000 zł

2003

189.000 zł

2004

189.000 zł

2005

189.000 zł

2006

189.000 zł

2007

189.000 zł

2008

212.870 zł

2009

243.460 zł

2010

264.810 zł

2011

325.990 zł

2012

279.160 zł

Do tej pory limit dla ulgi odsetkowej systematycznie rósł od 2008 roku. Zwłaszcza w 2011 roku zanotowano bardzo duży przyrost o 61.180 zł, gdy limit kredytu osiągnął poziom 325.990 zł.

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl