Laptop wykorzystywany na cele prywatne a odliczenie częściowe VAT bez prewspółczynnika

Piotr Szulczewski 11.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Laptop wykorzystywany na cele prywatne a odliczenie częściowe VAT bez prewspółczynnika

Wykorzystanie sprzętu firmowego do celów prywatnych powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Kłopotliwe może okazać się ustalenie zakresu, w jakim to opodatkowanie wystąpi.

Laptop wykorzystywany na cele prywatne a odliczenie częściowe VAT bez prewspółczynnika

Źródło: YAY foto

Laptop, telewizor, drukarka, monitor, telefon i inne sprzęty wykorzystywane dla celów działalności gospodarczej mogą być również używane dla celów prywatnych. W takim przypadku podatnik powinien albo:

>>> Laptop w kosztach podatkowych - na co zwrócić uwagę? <<<

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się min. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli podatnik skorzystałby natomiast z prewspółczynnika, nie musiałby on naliczać podatku w chwili wykorzystania sprzętu na cele prywatne.

>>> Predefiniowane odliczenie VAT - sprawdź, czy musisz od 2016 r. ograniczać odliczenie podatku <<<

Zgodnie z ustawą o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem:

  • celów osobistych, przy których nastąpiło naliczenie podatku VAT przy realizacji tego celu osobistego – czyli do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT,
  • oraz wykorzystania pojazdów, przy których nabyciu wystąpiło jedynie 50% odliczenia VAT,

- gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, oblicza się korzystając z prewspółczynnika.

Piotr Szulczewski, VAT.pl