Pobierz e-pity 2019

Kwota wolna od podatku w 2015 roku

22.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Podobnie jak w latach ubiegłych również w 2015 roku najwyższy dochód osoby fizycznej niepowodujący obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 3091 zł. Dopiero nadwyżka od tej wartości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT.

Z preferencji podatkowej jaką jest kwota wolna od podatku korzystają wyłącznie podatnicy opodatkowani podatkiem według skali podatkowej. Ryczałtowcy, podatnicy stosujący kartę podatkową, czy też rozliczający się liniowo, nie mają prawa do tej kwoty.

Kwota wolna od podatku w 2015 roku
Źródło: Thinkstock

Rozliczenie kwoty wolnej od podatku nie zależy od tego, z jakich źródeł uzyskiwane są przychody, ale pod warunkiem, że opodatkowane są one według skali. Jeżeli zatem podatnik prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza podatek według stawki 18% i 32% - skorzysta z odliczenia. Jeżeli natomiast płaci ryczałtowy podatek giełdowy - odliczenie nie występuje.

Podatnik stosujący rozliczenia ryczałtowe podatku lub metodę liniową oraz dodatkowo uzyskujący przychody opodatkowane według skali podatkowej, ma możliwość rozliczania kwoty wolnej od podatkuw 2015 roku - niemniej jedynie w stosunku do wynagrodzenia rozliczanego według skali.