Kwota wolna, czyli ile: 46,33 zł czy 46,34 zł?

Piotr Szulczewski 26.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Płatnik zobowiązany jest pomniejszać zaliczki miesięczne na żądanie pracownika o 1/12 kwoty wolnej od podatku. Problem w tym, że po podziale kwoty 556,02 zł otrzymana wartość to 46,335 zł.

Zaokrąglenie kwoty w górę zgodnie z zasadą matematycznego ujęcia trzeciej cyfry spowoduje, że płatnik pobierze w czasie roku zaliczkę w wartości 556,08 zł, czyli więcej, niż kwota wolna od podatku. Jeżeli pracodawca zdecyduje się odciąć 3 cyfrę po przecinku, łączna wartość pobrana w roku podatkowym wyniesie 555.96 zł, czyli o 6 groszy za mało.

Konsekwencje błędnie pobranej zaliczki na podatek obciążają płatnika, a nie podatnika. W efekcie ten ostatni na koniec roku może wykazać kwotę wolną od podatku w prawidłowej, pełnej wysokości.

Bezpieczniejszym od strony podatkowej dla płatnika rozwiązaniem wydaje się stosowanie ograniczenia kwoty do wartości 46,33 zł. Z drugiej jednak strony zbyt niska wartość ulgi powoduje zaniżenie wypłaconego wynagrodzenia (oczywiście również jedynie o kilka groszy). 

Zakładając jednak, że określona końcowo kwota podatku (w tym kwota zaliczek na podatek) podlega  zaokrągleniu do pełnych złotych, a tym samym zaokrągla się również wartość zaliczki o którą obniżone zostaje wynagrodzenie, powyższy dylemat ewentualnego zaniżenia dotyczy wyłącznie nielicznych jednostek.

Piotr Szulczewski
PIT.pl