Pobierz e-pity 2019

Kupno lub darowizna rzeczy a dołączenie umowy do deklaracji podatkowej

Piotr Szulczewski 09.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski Celem rozliczenia podatku od darowizny, podatnik ma obowiązek przekazać umowę, będącą jej podstawą. Inaczej jest w przypadku kupna rzeczy o wartości rynkowej przekraczającej 1000 zł. W jej przypadku może jednak wystąpić obowiązek powołania się na cenę wskazaną w umowie.

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Warunki dołączania dokumentów będących podstawą zapłaty podatku od darowizny wynikają z art. 17a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nim podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Umowa darowizny nie musi być jedynym dokumentem, który określi wartość podstawy opodatkowania. Stanowi ją bowiem wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od darowizn - jaka deklaracja podatkowa?

W przypadku umowy sprzedaży, zgłoszenie nabycia wygląda odmiennie. Przepisy nie zawierają obowiązku dostarczenia łącznie z deklaracją podatkową dowodów na ustalenie podstawy opodatkowania. Tym niemniej podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia z dnia dokonania czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Umowa staje się w takim przypadku jednym ze środków dowodowych ustalenia tej wartości rynkowej. Organy skarbowe mają możliwość odnieść się do wartości wskazanej w umowie, szczególnie powołując w tym zakresie opinię biegłego, która może zweryfikować wartość ustaloną przez strony. Podstawę opodatkowania określa się na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Organ nie może jednak domagać się dołączenia umowy sprzedaży do deklaracji podatkowej i złożenia ich wspólnie. Możliwość weryfikacji występuje jednak w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej czy skarbowej. Również termin zgłoszenia deklaracji PCC-3 jest krótszy niż w przypadku deklarowania darowizny. Wynosi on 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl