Pobierz e-pity 2019

Którą wersję PIT-11 zastosować w 2014 roku?

Iwona Maczalska 10.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaZostały ostatnie trzy tygodnie na sporządzenie informacji PIT-11. Przed przekazaniem jej podatnikowi i urzędowi skarbowemu warto sprawdzić, czy informacja PIT-11 została sporządzona na aktualnym druku.
 

Problemy z wystawieniem PIT-11: najczęstsze pytania

Tylko do piątku 28 lutego 2014 roku płatnicy mają czas na wypełnienie formularza PIT-11 za 2013 rok. PIT-11 jest informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok ubiegły. W przypadku stosunku pracy PIT-11 składany jest przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - pracodawcę w dwóch egzemplarzach do:

  1. podatnika podatku dochodowego - pracownika,
  2. urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Ze względu na to, że każdego roku formularz ten ulega modyfikacjom warto zwrócić uwagę, czy program komputerowy z którego korzystamy, bądź druk PIT-11, który ręcznie wypełniamy występuje we właściwej wersji. Przesłanie druku w wersji nieaktualnej może się bowiem spotkać z różną odpowiedzią urzędów skarbowych.

Jaka wersja PIT-11 w 2014 roku?

W bieżącym roku zastosowanie ma druk PIT-11 w wersji 20. Zmiany w druku zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1054).
 

Aktualny druk PIT-11 do rozliczenia za 2013 rok można pobrać korzystając z poniżej tabeli:

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-11 (20) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Iwona Maczalska,
PIT.pl