Kto skorzysta z ulgi prorodzinnej za 2014 rok?

Iwona Maczalska 03.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

W rocznej deklaracji PIT za 2014 rok będzie można podobnie jak w latach ubiegłych odliczyć od podatku PIT ulgę na dzieci. Odliczenia będą jednak odbywały się na nieco innych zasadach niżeli rok temu.

Ulga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych pozwalających na odliczenie od podatku pewnej kwoty z tytułu wychowywania dziecka. Ponieważ od stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania ulgi na dzieci warto już teraz sprawdzić, czy w przyszłorocznej deklaracji PIT aby na pewno będziemy mogli skorzystać z ulgi na dziecko.

Ulga prordzinna za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Limit dochodów uprawiających do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2014 rok

Podobnie jak w latach ubiegłych bez zmian pozostanie limit zarobków po przekroczeniu których rodzice utracą prawo do odliczenia od podatku PIT ulgi prorodzinnej. W rozliczeniu PIT za 2014 rok limit ten będzie wynosił 112.000 zł w przypadku rodziców pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także w przypadku osoby, która spełnia warunki uznania ją za osobę samotnie wychowującą dziecko (jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwodnikiem itp.).

W przypadku osób, które wychowują dzieci po uzyskaniu orzeczenia o separacji prawnej, pozostających w związku małżeńskim tylko część roku, bądź w przypadku osób, które pozostają w związku małżeńskim, lecz współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich bądź odbywa karę pozbawienia wolności – wówczas obowiązuje roczny limit zarobków 56.000 zł.

 

Jakie zmiany w uldze prorodzinnej za 2014 rok?

W rocznych rozliczeniach deklaracji PIT za 2014 rok zmiany dotkną w szczególności podatników wychowujących troje i więcej dzieci i będą polegały na podwyższeniu o 20% kwoty ulgi przysługującej na trzecie i kolejne dziecko oraz przyznaniu podatnikowi dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Rodzice, którzy ze względu na niskie dochody dotychczas nie mogli rozliczyć pełnej kwoty ulgi na dziecko będą mogły ubiegać się o zwrot niewykorzystanej kwoty.

 

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej za 2014 rok na druku PIT/UZ

Znaczącą zmianą obowiązującą od rozliczeń deklaracji PIT za 2014 rok będzie możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Nowe przepisy mają na celu udzielenie pomocy rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. W celu uzyskania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej złożyć będzie trzeba druk PIT/UZ, który będzie stanowił załącznik do zeznania PIT-36 lub PIT-37.

Iwona Maczalska,
PIT.pl