Pobierz e-pity 2019

Księgowi wolą kursy specjalistyczne niż studia – wyniki ankiety

Piotr Szulczewski 12.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

12.08 Księgowi wolą kursy specjalistyczne niż studia – wyniki ankiety

Efektem ubocznym deregulacji może okazać się zmniejszone zainteresowanie studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości. Prawie ¾ ankietowanych stwierdziło, że ich zdaniem podyplomówka nie stanowi dobrego wyboru w karierze młodego księgowego.

Podyplomówka z rachunkowości – czy ma jeszcze sens? [ANKIETA]

Ankieta przeprowadzona wśród osób związanych z rachunkowością pozwoliła jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytania. Wyniki ankiety potwierdzają zmiany, jakie przynieść może deregulacja zawodu. Zmiany mogą objąć nie tylko sam deregulowany zawód, ale również usługi szkoleniowe, skierowane do osób go wykonujących.

 

,,Nie” dla studiów podyplomowych

Prawie ¾ badanych uznało, że deregulacja wpłynęłaby negatywnie na ich decyzję, co do odbycia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Księgowi nie widzą sensu w uzyskiwaniu drogiego dyplomu potwierdzającego odbycie takich studiów.

Na taką odpowiedź ankietowanych wpływ może mieć kilka przyczyn, z których podstawową wydaje się brak praktycznego podejścia wykładowców do przedmiotów, zbyt duża ilość zajęć teoretycznych oraz niedostosowanie studiów do wymogów rynku.

Czy po uwolnieniu zawodu księgowego  podjąłbyś studia podyplomowe z zakresu rachunkowości?


Czy po uwolnieniu zawodu księgowego podjąłbyś studia podyplomowe z zakresu rachunkowości?

Opracowanie własne

Do tej pory studia podyplomowe były alternatywą dla egzaminu sprawdzającego umiejętności osób występujących o nadanie certyfikatu Ministerstwa Finansów. Wybór pomiędzy egzaminem a studiami podyplomowymi dotyczył osób, których studia wyższe nie były kierunkowo związane z rachunkowością. Większość osób decydowała się w takim przypadku podjąć naukę i po jej odbyciu występować o wpis bez obowiązku zdawania egzaminu.

Obecnie sytuacja może się zmienić. Skoro wiedza przekazywana na studiach podyplomowych nie jest elementem pożądanym przez przyszłych księgowych, studia te mogą znacząco stracić na popularności. Ich miejsce mogą natomiast zająć kursy przygotowujące bezpośrednio do nauki zawodu, a także poszerzające nabytą już wiedzę praktyczną.

,,Tak” dla kursów i szkoleń

Czy uważasz, że lepszym rozwiązaniem jest odbycie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości,
czy też w ich miejsce przejście kilku kursów specjalistycznych?

Czy uważasz, że lepszym rozwiązaniem jest odbycie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, czy też w ich miejsce przejście kilku kursów specjalistycznych?

Opracowanie własne

 

Prawie ¾ ankietowanych doceniła wartość szkoleń. Takie wyniki dowodzą konieczności szybkiego przyswojenia szczegółowej wiedzy z konkretnie wybranej dziedziny. Księgowi nie są zainteresowani ogólnymi szkoleniami pokrywającymi się z kierunkiem ich studiów. Często szkolenia stają się polem do dyskusji na temat zagadnienia występującego w ich codziennej praktyce. Wybór kursu dostosowany jest więc do posiadanych problemów praktycznych występujących w ich biurze.

Warto wziąć też pod uwagę, że prowadzący biura rachunkowe wolą wysyłać pracowników na kursy specjalistyczne, gdyż w szybki sposób mogą przygotować ich do wykonywania sprecyzowanych czynności w firmie. Studia podyplomowe takiej możliwości nie dadzą, a po ich ukończeniu niezbędne będzie dodatkowe wdrażanie pracownika w bardziej specjalistyczne zagadnienia. Efektywność kursów i szkoleń wydaje się wiec znacząco przeważać studia podyplomowe.

 

Czy wybiorę zawód księgowego po deregulacji

Wydaje się, że księgowi nie boją się zmian na rynku po deregulacji ich zawodu. Nadal większość ankietowanych zdecydowałaby się wybrać ten sam zawód, nawet jeżeli do jego wykonywania nie byłby już wymagany certyfikat Ministerstwa Finansów. Na tę samą profesję zdecydowałoby się prawie 90% ankietowanych.

Czy ponownie wybrałbyś zawód księgowego wiedząc, że można go wykonywać bez certyfikatu?

Czy ponownie wybrałbyś zawód księgowego wiedząc, że można go wykonywać bez certyfikatu?

Opracowanie własne

Analizując powyższe wydaje się, że w najbliższych miesiącach obserwować należy zmiany na rynku szkoleń. Kursy te mogą cieszyć się zwiększonym zainteresowaniem, z czego wynikać może ich większa ilość lub podwyższenie ich ceny.

Nie wydaje się natomiast, by znaczącym zmianom ulegać miały wyceny usług rachunkowych oraz doradztwa podatkowego. Wiedza, jaką daje w tym zawodzie praktyka i doświadczenie nabywane z latami będą tym bardziej cenione, a konkurencja nie będzie polegała na obniżaniu wycen, lecz oferowaniu lepszych usług, bardziej dopasowanych do profilu nabywcy. Wydaje się, że skutki deregulacji podsumować może wpis jednego z przedsiębiorców zamieszczony na portalu, na którym dochodzi do wymiany ofert handlowych: „Deregulacja – deregulacją. A ja mimo to szukam dobrego księgowego ( najlepiej doświadczonego, z certyfikatem MF)”.

Opracował Piotr Szulczewski
VAT.pl