KRUS - do końca roku złóż wniosek o nieobliczanie podatku PIT od emerytur i rent

Kasa informuje, że emeryt/rencista, który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2018 r. emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest wystawienie formularza PIT-40A) - powinien przed zakończeniem roku podatkowego, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego*).

 

Szczegółowe informacje o tym, którym emerytom i rencistom Kasa obliczy podatek za 2018 r. i wystawi PIT-40A oraz którzy zobowiązani są rozliczyć się samodzielnie na podstawie wystawionego przez Kasę PIT-11A podane zostały w komunikacie z dnia 17 grudnia 2018 r. „Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłacanych emerytur i rent”.

 

*) podstawa prawna: art. 34 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.)