Koszty prania firmowych rzeczy - upierzesz służbowy kombinezon, ale marynarki i garnituru już nie

Piotr Szulczewski 20.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Czyszczenie odzieży służbowej stanowi wydatek, który przedsiębiorcy mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to zarówno odzieży pracowników, jak i własnej. Problem pojawia się jednak, gdy przedsiębiorca stara się prać rzeczy, które nie posiadają charakteru służbowego, choć wykorzystywane są również do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Taka sytuacja dotyczy głównie eleganckiej odzieży - garniturów, garsonek, płaszczy, koszul czy czyszczenia butów. Problem pojawia się jednak również u sportowców czy fizjoterapeutów prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej. Nie omija również przedsiębiorców posiadających w firmie motocykle i czyszczących odzież do jazdy na motorze służącym jako środek transportu na spotkanie z klientami.

Koszty prania firmowych rzeczy / FORUM

 

Organy skarbowe uznają jednolicie, że wyłącznie wydatki na ubiór ochronny może stanowić wydatek rozliczany w kosztach podatkowych. O służbowym charakterze odzieży świadczyć może jego bezpośredni związek z przeznaczeniem do wykonywania czynności służbowych. Istotne jest również udokumentowanie, że używanie odzieży ochronnej jest konieczne do zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pranie takiej odzieży, jak również wydatki na ekwiwalent pracowniczy za pranie tej odzieży stanowią koszty podatkowe.

Odzież posiadająca logo lub inny charakterystyczny symbol, odróżniająca się od wykorzystywanej prywatnie stanowi element majątku firmy. W związku z tym wydatki na pranie takiej odzieży również stanowią wydatek firmowy (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 18.09.2017, sygn. akt 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF). Jeśli odzież wykorzystują sportowcy to warto, by oznaczali ją marką swojej firmy – zarówno zakup, jak i pranie odzieży będzie wówczas ich kosztem uzyskania przychodu. Dotyczy to nie tylko podstawowych elementów stroju, ale również butów sportowych czy urządzeń do uprawiania dyscypliny sportu.

Pranie odzieży bez logo firmowego i odzieży reprezentacyjnej

Problem pojawia się przy korzystaniu z odzieży wykorzystywanej tradycyjnie prywatnie – która to odzież nie posiada wyznaczników wskazujących na wyłącznie służbowy charakter. Organy podatkowe nie zaliczają wydatków na jej zakup do kosztów uznając, że może ona służyć zarówno celom służbowym, jak i prywatnym. Tak samo jest np. ze strojem niezbędnym do dojazdów do klienta motocyklem. Zdaniem organów, uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej przez przedsiębiorcę w trakcie jazdy motocyklem odzieży i kasku, co powoduje, że strój nie może być kosztem podatkowym (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 8.06.2012, sygn. akt IPTPB1/415-160/12-4/AG). Skoro czyszczenie dotyczyłoby odzieży, która nie stanowi służbowej – nie można mówić o podatkowym rozliczeniu takiego wydatku.

…a może jednak pranie odzieży prywatnej to koszt?

Należałoby się zastanowić jednak nad tym, czy podatnik na pewno nie może tego rodzaju wydatków zaliczyć do kosztów. Wydatek ma posiadać związek z uzyskiwaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Zakładając, że przedsiębiorca sięga po prywatną brudną odzież i chce z niej skorzystać w celach prowadzenia szeregu czynności służbowych, to przecież wydatek na pralnie (czyszczenie) pozostaje w bezpośrednim związku z uzyskiwaniem przychodu. Argumentacja stosowana w tym przypadku przez organy skarbowe wskazująca, że określona odzież wykorzystywana może być również do celów prywatnych lub że ma charakter reprezentacyjny – nie będzie w tym przypadku zasadna. Przedsiębiorca nie wprowadzi bowiem do kosztów podatkowych wydatków na jej zakup, a jedynie na jej czyszczenie. Jeżeli byłby w stanie wykazać, że odzież w okresie czyszczenia wykorzystywana była wyłącznie do celów służbowych – można wykazywać, że wydatek na odzież prywatną może mieć służbowy charakter.

Przykład

2.10.2017 r. Kowalski odebrał garnitur z pralni o 8.00 (potwierdza to wystawiona w tym terminie faktura). W tym dniu Kowalski wyjechał w dwudniową delegację – celem przeprowadzenia dwóch szkoleń, potwierdzeniem korzystania z garnituru są zdjęcia ze szkolenia. Po powrocie Kowalski oddał garnitur ponownie do czyszczenia, gdyż w czasie powrotu z delegacji garnitur uległ zabrudzeniu. Kolejne czyszczenie potwierdza kolejny dokument z pralni. O ile drugiego z wydatków przedsiębiorca nie zalicza do kosztów, to pierwszy pozostawał w pełni związany z działalnością, a czyszczenie miało wyraźnie służbowy charakter.

Piotr Szulczewski, PIT.pl