Pobierz e-pity 2019

Koszt AC samochodu osobowego rozliczysz inaczej niż rok temu

Piotr Szulczewski 30.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

30.05 Koszt AC samochodu osobowego rozliczysz inaczej niż rok temu

Piotr Szulczewski Wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego rozlicza się inaczej w przypadku jego wartości do 20.000 euro i inaczej powyżej tej wartości. Problem w tym, że w 2014 r. zmianie uległa definicja samochodu osobowego, w związku z czym również inaczej niż przed rokiem wygląda rozliczanie kosztów polis ubezpieczeniowych.

Do kosztów uzyskania przychodów zaliczać nie można składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Przykład:

Wartość początkowa pojazdu dla celów ubezpieczenia wynosi 200.000 zł. Składka wynosi 5000 zł. Kurs sprzedaży euro na dzień zawarcia umowy wynosi 4,5 zł, czyli 20.000 euro przeliczone jest na 90.000 zł. Podatnik przeliczy wartość składki w następujący sposób (90.000 zł/ 200.000) X 5000 = składka rozliczana. Do kosztów zaliczy wyłącznie 2250 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmianie uległa definicja samochodów osobowych, których dotyczy powyższe ograniczenie. W związku ze zmianą, do pojazdów osobowych zalicza się również pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t i w których wskazana została dopuszczalna liczba miejsc oraz ładowność równa lub większa niż normy wskazane dotychczas (np. dotychczas do pojazdów osobowych nie zaliczało się pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc wyniosła 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność była równa lub większa niż 500 kg).

Obecnie niezależnie od dopuszczalnej ładowności oraz ilości miejsc, pojazdy samochodowe o DMC nie przekraczające 3,5t stanowią co do zasady samochody osobowe, w konsekwencji czego ograniczeniu podlega rozliczanie ubezpieczeń na te pojazdy.

Ograniczenia nie trzeba stosować w przypadku ubezpieczeń OC i NNW. Są to ubezpieczenia, których wartość nie zależy od wartości początkowej pojazdu. Ograniczenie dotyczy jedynie tych składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, których wysokość jest ustalana w oparciu o wartość samochodu przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl