Pobierz e-pity 2019

Korekta VAT: tylko w jednym czy w jednym z trzech okresów rozliczeniowych?

Piotr Szulczewski 03.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Korekta VAT: tylko w jednym czy w jednym z trzech okresów rozliczeniowych?

Podatnik posiada prawo do odliczenia podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym z tytułu danej czynności powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za który otrzymano fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Inna zasada dotyczy jednak korekt deklaracji VAT i ujmowanego w nich podatku.

Odliczenie podatku VAT wynika co do zasady z art. 86 ust 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego treścią, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Jednak zgodnie z art. 86 ust. 10b tej ustawy, prawo odliczenia powstaje co do zasady nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Korekta podatku VAT - odliczenie podatku VAT
Źródło: Thinkstock

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminie, w którym powstał obowiązek podatkowy, może on obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Późniejsze otrzymanie faktury nie oznacza, że odliczenia można dokonać w kolejnych dwóch okresach po okresie spełnienia obu przesłanek odliczenia VAT, lecz dopiero w okresie, w którym otrzymał od fakturę. Nie należy w takim przypadku wstecznie korygować podatku VAT wprowadzając taką fakturę we wcześniejsze deklaracje.

 

Faktura korygująca zmniejszająca wartość podatku VAT

Przepisy nie zawierają przepisów uprawniających do zmniejszania podatku VAT z faktur korygujących w okresach późniejszych niż termin jej otrzymania. W przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę zmniejszającą wartość odliczonego VAT, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Oznacza to, że nie ma możliwości ujmowania takich faktur w kolejnych dwóch okresach po okresie jej otrzymania. Jedyne możliwości dotyczą prawa do dokonywania korekty podatku.

Bezpłatny kalkulator stawek netto i brutto z faktur VAT

Faktura korygująca zwiększająca wartość VAT

Fakturę ująć należy na bieżąco, w związku z zaistniałym zdarzeniem. Nie jest właściwym ujmowanie jej w dwóch kolejnych okresach po okresie, w których fakturę tę otrzymano.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl