Korekta deklaracji bez uzasadnienia nie będzie już rodzić odpowiedzialności karnej skarbowej

Piotr Szulczewski 22.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

Korekta deklaracji bez uzasadnienia nie będzie już rodzić odpowiedzialności karnej skarbowej

Do tej pory podatnik, który chciał uniknąć odpowiedzialności za skorygowanie zeznania, miał obowiązek złożyć nie tylko deklarację, ale również pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Sytuacja ta jednak od 2016 r. ma się zmienić.

Obecne zapisy ustawy – kodeks karny skarbowy zakłada, karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

deklaracja

Obowiązkowym elementem postępowania jest zatem nie tylko korygowanie deklaracji, ale również złożenie jej uzasadnienia. Sama korekta nie powoduje zatem odstąpienia przez organ kontrolny od ukarania sprawcy czynu przestępnego.

Od 2016 r. sytuacja ma się jednak zmienić. Nie tylko korekta nie będzie wymagała uzasadnienia, ale również jej złożenie bez wyjaśnienia jej przyczyn nie spowoduje możliwości wszczęcia postępowania karnego.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy (jej projekt będzie obecnie przedmiotem obrad Senatu) nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 i 788), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Zatem zarówno dla celów przeprowadzenia skutecznej korekty deklaracji podatkowych, jak i celem uniknięcia kary w postepowaniu karnym skarbowym, od 2016 r. nie będzie konieczności uzasadniania przyczyn korekty deklaracji podatkowej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl