Pobierz e-pity 2019

Koniec z potwierdzaniem imiennych raportów ubezpieczeniowych

Piotr Szulczewski 07.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Koniec z potwierdzaniem imiennych raportów ubezpieczeniowych

Ostatnie dni kwietnia były terminem potwierdzania informacji przekazywanych w imiennych raportach rozliczeniowych. Od 2015 r. obowiązek ten został zniesiony. W związku z powyższym usunięta została konieczność oświadczania prawidłowości dokumentów a także kara, która wynosić mogła do 5000 zł.

Od 2015 r. płatnik składek przekazując deklaracje do ZUS automatycznie stwierdza ich zgodność ze stanem faktycznym. W przypadku pojawienia się błędu ciąży na nim obowiązek złożenia raportu korygującego.

raport

Źródło: Thinkstock.com

W związku z uchyleniem obowiązku, zgodnie z którym do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego płatnik posiadał termin dokonania ewentualnej korekty dokumentów rozliczeniowych po obowiązkowym sprawdzeniu poprawności danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych, dotyczących poprzedniego roku, obecnie terminy do korekt występują w trakcie roku.

Płatnik składek zobowiązany jest do dokonania korekty dokumentów ZUS zarówno w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez siebie samego jak i przez ZUS, przy czym musi on sporządzić i przekazać korygujące dokumenty do ZUS w terminie:

  • 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości przez samego podatnika bądź uzyskania zawiadomienia z ZUS,
  • 7 dni od uprawomocnienia się decyzji - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze decyzji,
  • 30 dni od otrzymania protokołu kontroli - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze kontroli.

Oprócz trybu zmian przez płatnika składek, organ ZUS posiada również prawo samodzielnej korekty raportów, jeżeli stwierdzi, że są one możliwe do poprawienia w ich zakresie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między podstawą wymiaru składek a samą kwotą składek, za prawidłową ZUS uzna podstawę składek a następnie zaewidencjonuje dane na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek na podstawie skorygowanych przez siebie dokumentów rozliczeniowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014, poz. 1662).

Piotr Szulczewski, VAT.pl