Koniec wysokich zasiłków dla przedsiębiorczych matek. Prezydent podpisał ustawę

Katarzyna Sudaj 08.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Koniec wysokich zasiłków dla przedsiębiorczych matek. Prezydent podpisał ustawę

Nowe przepisy wyeliminują możliwość uzyskania wysokich zasiłków macierzyńskich dla kobiet prowadzących własne firmy po krótkim okresie opłacania podwyższonych składek ZUS. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.

Źródło: East News

W ostatnim czasie bardzo poruszała opinię publiczną tematyka zmiany prawa, która miała ukrócić praktyki nieuczciwych przyszłych matek, które zakładały pozorną działalność gospodarczą – tylko w celu wyłudzenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardzo wysokich zasiłków macierzyńskich. O tej sprawie i wzmożonych kontrolach ZUS, które dotykały także uczciwe bizneswoman pisałam na łamach Bankier.pl w artykule pt. Masz biznes i zostaniesz mamą? Spodziewaj się kontroli ZUS

Trudne prace nad ustawą

MPiPS już w lutym 2013 roku przygotowało projekt przepisów, które miały tą lukę prawną umożliwiającą patologiczną sytuację - nadużycia ze strony niektórych kobiet (przerywanie okresu ubezpieczenia chorobowego, które ma charakter dobrowolny i ponowne przystępowanie do tego ubezpieczenia, z zadeklarowaniem wysokiej składki za krótki okres ubezpieczenia w celu uzyskania wysokich świadczeń), ale także nieprzyjemne kontrole ZUS dotykające wszystkich kobiet prowadzących własną firmę, które zostały matkami lub spodziewały się dziecka.

Prace nad ustawą trwały bardzo długo. Dopiero 15 maja 2015 roku Sejm przyjął nowelizację, a Senat zajął się nią 29 maja br. Ponad miesiąc trzeba było czekać na podpis Prezydenta RP, który uczynił to wczoraj, czyli 7 lipca br.

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Bronisław Komorowski podpisał nowelizację tak późno, gdyż równocześnie sprawdzano zgodność ustawy z Konstytucją RP i nadal trwają konsultacje, by przesunięto vacatio legis tych przepisów. W odpowiedzi na protesty przedsiębiorczych matek, Kancelaria Prezydenta podjęła starania, by nadać ustawie nowy termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów – tak, by nie obejmowały tych kobiet, które właśnie są w ciąży. Prezydent chciałby wydłużenia vacatio legis do 12 miesięcy. W ten sposób kobiety prowadzące własną firmę, a decydujące się na macierzyństwo – miałby szanse jeszcze przed zajściem w ciążę zacząć opłacać podwyższone składki ZUS w celu otrzymania wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Kalkulator składek ZUS

W podpisanej ustawie widnieje termin 1 stycznia 2016 roku jako początek obowiązywania nowych przepisów. Są one potrzebne. Minister Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta RP argumentuje to w ten sposób: „30 tys. osób prowadzących działalność pozarolniczą pobiera zasiłki macierzyńskie. Z tego - jak informował ZUS - w 2013 roku blisko 4 tys. pobierało zasiłki bardzo wysokie. Sporo tych zasiłków wynikało z opłat wyższych składek dokonywanych w ostatnich miesiącach przed pobieraniem zasiłków.”

Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku

Na czym polegają zmiany zawarte w znowelizowanej ustawie? Ustawodawca zdecydował się na zmianę sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana.

Po wejściu w życie tych przepisów przedsiębiorca, który płaci podwyższone składkichorobowe krócej niż rok (naliczane od kwoty wyższej niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia), otrzyma zasiłek obliczony od najniższej podstawy plus za każdy miesiąc opłacania składki od wyższej podstawy dostanie 1/12 różnicy między zadeklarowaną podstawą a 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W efekcie zasiłek będzie rósł co miesiąc, a dopiero po roku osiągnie wysokość proporcjonalną do zadeklarowanej podstawy.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl