Koniec wieloletnich umów o pracę na czas określony

Katarzyna Sudaj 07.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadzę zasadę 33 i 3 ograniczającą nadużywanie terminowych umów o pracę. Zmienione zostaną także przepisy dotyczące okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. O zagadnieniach tych pisałam już w październiku 2014 roku na etapie projektu nowej ustawy.

Koniec wieloletnich umów o pracę na czas określony

Źródło: East News

Na czym polega zasada 33 i 3?

W przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wyjątki od zasady 33 i 3

Nie będzie miała ona zastosowania w przypadku:

  • zastępstwa innego pracownika,
  • przy pracach sezonowych i dorywczych,
  • pracy na czas kadencji,
  • zatrudnienia w placówkach zagranicznych.

Nowe długości okresów wypowiedzenia

Znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy uzależniają okresy wypowiedzenia umów o pracę wyłącznie od długości takiej umowy, a nie od jej rodzaju:

  • 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwać, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc wypowiedzenia – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz
  • 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata.

Zmiany będą dotyczyć umów o pracę na czas określony, nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. 

Pozostałe zmiany

Doprecyzowano również przepisy regulujące zatrudnianie pracowników na okres próbny w celu sprawdzenia ich kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. Znowelizowane przepisy dopuszczają ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny tylko, gdy będzie on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub w przypadku 3-letniej przerwy w zatrudnieniu pracownika na takim samym stanowisku u tego samego pracodawcy.

W nowelizacji ograniczono też liczbę rodzajów umów o pracę do umowy na czas nieokreślony, określony oraz na okres próbny. Zlikwidowano  umowy na czas wykonania określonej pracy.

Teraz nowelizacja Kodeksu pracy trafi do Senatu.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl